Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Obserwacja pracy silnika

Od należytej pracy urządzeń potrzeb własnych elektrowni, a zwłaszcza silników, zależy pewność pracy elektrowni i dlatego, czynne silniki powinny być stale obserwowane, aby uniknąć ich przeciążenia, nadmiernego nagrzania, zapylenia oraz zawilgocenia.

Read the rest of this entry »

Podgrzewacze wody i powietrza

Spaliny wychodzące z komory paleniskowej mają temperaturę 350 -4- 400 °C. Podgrzewacze wody i powietrza wykorzystują ciepło zawarte w spalinach. Podgrzewacz wody zasilającej wykonuje się z rur żeliwnych lub stalowych, w których przepływa woda. Podgrzewacze żeliwne stosuje się zwykle dla ciśnień do 15 atn, a dla ciśnień wyższych stalowe. Obecnie przy kotłach średnioprężnych, to jest do 40 atn, rozpowszechniony jest podgrzewacz z rur żebrowych ze .specjalnego żeliwa, ułożonych poziomo, a na końcach połączonych odpowiednimi kształtkami w kilka równoległych wężownic. Długość rur wynosi zwykle 1,5, 2 lub 2,5 m, a średnica wewnętrzna 80 mm. Nowoczesne kotły parowe o dużej wydajności wyposażone są w podgrzewacz wody wykonany jako wężownica z rur stalowych o średnicy 30 -4- 40 mm, których końce są zawalcowane lub przypawane do komór zbiorczych.

Read the rest of this entry »

Wytwarzanie energii elektrycznej

Energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach cieplnych i wodnych przesyłana jest liniami wysokiego napięcia do ośrodków jej spożycia i tam przetwarzana na napięcie wymagane przez przemysł i drobnych odbiorców. W życiu gospodarczym energia elektryczna odgrywa rolę zasadniczą. Nie ma dziś zakładu przemysłowego bez silników elektrycznych. W wielu zakładach stosowane są piece elektryczne, a we wszystkich oświetlenie elektryczne. W Polsce Ludowej elektryfikacja miast i wsi rozwija się nadzwyczaj szybko, aby nadrobić przedwojenne zacofanie w tej dziedzinie, uprzyjemnić wypoczynek po pracy i umożliwić korzystanie z bujnie rozwijającego się obecnie życia kulturalnego.

Read the rest of this entry »

Instalacje obwodów wtórnych i pomocniczych – dalszy opis

Przy prowadzeniu przewodów obwodów wtórnych należy dbać o należytą izolaicję przewodów od tablicy i osłon przyrządów, o przejrzyste ich ułożenie w sposób zapobiegający drganiom. Przewody prowadzi się z przodu lub na tylnej powierzchni tablicy w zależności od wykonania i sposobu umocowania zastosowanych przyrządów. Na tablicach przyrządów pomiarowych wskazujących prowadzi się orzewody zawsze po tylnej stronie, natomiast na tablicach przekaźnikowych i licznikowych przyrządy nabudowuje się często na tablicę, a przewody prowadzi się od przodu.

Read the rest of this entry »

Rodzaje przewodów stosowanych w instalacjach cz. II

Przewód ogumowany składa się z żyły miedzianej lub aluminiowej, wykonanej jako drut lub linka, pokrytej dwuwarstwową powłoką gumową owiniętą taśmą nagumowaną i oplecioną nasyconym materiałem włóknistym. Przewody te są wykonywane na napięcie znamionowe 750 V i posiadają przekroje znamionowe: DG – 1 -H 10 mm- ADG – 2,510 mm2, LG – 1 -f- 1000 mm2 ALG 16 -f- 300 mm2

Read the rest of this entry »

Nastawnia elektryczna cz. II

Dla Unii 110 kV przepisy nakazują stosowanie amperomierzy w każdej fazie stosuje się wówczas często amperomierze, zawierające trzy systemy pomiarowe w jednej obudowie. Natomiast dla linii niższych napięć stosowanie waromierzy i watomierzy okazuje się często zbędne i wystarcza tylko jeden amperomierz. Pole 1 jest odwzorowaniem strony 30 kV transformatora sprzęgłowego 30/110 kV w dolnej części umieszczono tu zestaw przycisków i lampek do sterowania i sygnalizacji położenia przełącznika zaczepów tego transformatora. W polu 2 umieszczono odwzorowanie transformatora 30/6 kV do zasilania rezerwowego potrzeb własnych. Pola 6 i 13 przeznaczone są dla prądnic w blokach. Umieszczono tu następujące przyrządy pomiarowe: w najwyższym rzędzie amperomierz i woltomierz dla strony 30 kV transformatora blokowego niższe dwa rzędy zawierają przyrządy dla prądnicy: watomierz, woltomierz, waromierz i trzy amperomierze w dolnym rzędzie znajduje się amperomierz i woltomierz dla obwodu wzbudnicy oraz amperomierz dla odgałęzienia do zasilania potrzeb własnych. Powyższy zestaw przyrządów pomiarowych należy traktować jedynie jako przykład w zależności od potrzeb mogą być stosowane bogatsze lub skromniejsze zestawy.

Read the rest of this entry »

Typowe konstrukcje dławików

Rozróżniamy dławiki suche i olejowe. Dławiki olejowe stosuje się dla napięć powyżej 35 kV i wykonuje jako napowietrzne. Dławiki suche wykonuje się tylko dla ustawienia w budynkach. W dalszym ciągu zajmiemy się tylko dławikami suchymi jako częściej stosowanymi w elektrowniach. Do izolacji międzyzwojowej stosuje się w dławikach suchych: beton, porcelanę lub drewno nasycone olejem.

Read the rest of this entry »

Bezpieczniki wysokiego napięcia – kontynuacja

W bezpieczniku powinno nastąpić zgaszenie łuku powstałego przy przerywaniu prądu zwarciowego bez uszkodzenia rury ochronnej i podstawy bezpiecznika. W zależności od budowy bezpieczniki posiadają różną zdolność wyłączania zwarć i dlatego dla scharakteryzowania bezpiecznika nie wystarczy podanie jego prądu i napięcia znamionowego, a konieczne jest podanie największego prądu wyłączalnego w kA lub największej mocy wyłączalnej w MVA. Bezpieczniki z topikiem w postaci drutu umieszczonego w otwartej rurze porcelanowej mają bardzo małą moc wyłączalną (do 5 MVA przy 5 kV).

Read the rest of this entry »

Napędy wyłączników cz. III

Napędy silnikowe dobrze spełniają swe zadania, pracują szybko i pewnie, nie zajmują wiele miejsca. Napędy te są jednak bardzo złożone, wymagają starannej obsługi i pieczołowitej konserwacji, a niekonserwowane łatwo zawodzą, szczególnie w rozdzielniach napowietrznych.

Read the rest of this entry »

Napędy wyłączników cz. II

Dla łączników pozbawionych zamka stosuje się napędy powietrz- iłania takiego napędu przedstawia rys. 15-21. Napęd składa się z dwóch cylindrów 1 i 2, w których poruszają się tłoki 3 i 4 połączone tło- czyskiem 5 sprzęgniętym z dźwignią napędu 6. Powietrze doprowadzone jest do cylindrów za pośrednictwem trój drogowych zaworów sterowniczych 7 i S uruchamianych zdalnie elektromagnesami 9 i 10. Zawory te odcinając dopływ powietrza do cylindrów łączą je równocześnie z atmosferą.

Read the rest of this entry »

Archiwa