Napędy wyłączników cz. III

Napędy silnikowe dobrze spełniają swe zadania, pracują szybko i pewnie, nie zajmują wiele miejsca. Napędy te są jednak bardzo złożone, wymagają starannej obsługi i pieczołowitej konserwacji, a niekonserwowane łatwo zawodzą, szczególnie w rozdzielniach napowietrznych.

Napęd powietrzny jest bardzo rozpowszechniony nie tylko do wyłączników powietrznych, ale również do wszelkich innych typów wyłączników i odłączników. Napęd ten jest prosty w budowie i pewny w działaniu, łatwy w konserwacji, pracuje dobrze w rozdzielniach wnętrzowych i napowietrznych. Jedyną wadą napędu powietrznego jest konieczność zastosowania urządzenia sprężarkowego i’ rozgałęzionej instalacji rurowej do rozprowadzania powietrza sprężonego. Napęd powietrzny stosowany jest chętnie w dużych urządzeniach rozdzielczych, gdzie jedno urządzenie sprężarkowe obsługuje wiele wyłączników. Natomiast w małych rozdzielniach bardziej celowe jest zastosowanie napędów silnikowych, nie wymagających dodatkowych urządzeń.

Napędy elektromagnesowe obarczone są poważnymi wadami, do których zaliczamy przede wszystkim znaczny pobór mocy i zmienną siłę pociągową. Uzwojenie magnesów włączających obliczone jest tylko na ruch przerywany, a przy wielokrotnych kolejnych włączeniach może ono ulec przegrzaniu. Napędy magnesowe stosuje się do wyłączników wysokiego napięcia bardzo rzadko.

Zostaw komentarz

Archiwa