Wyłączniki powietrzne

Typowym przykładem wyłącznika o zdolności gaszenia luku niezależnej od natężenia prądu jest wyłącznik powietrzny, Do gaszenia luku służy tu powietrze wtłaczane pod ciśnieniem w obręb łuku elektrycznego. Prędkość i ilość przepływającego powietrza nie zależy od natężenia prądu wyłączającego, Aby zapewnić dopływ wystarczającej ilości powietrza o odpowiednim ciśnieniu, wyposaża się wyłączniki powietrzne w zbiorniki sprężonego powietrza o pojemności dostosowanej do wykonania czynności, które wyłącznik musi powtórzyć kilkakrotnie bezpośrednio po sobie. Np. wyłączniki przeznaczone do samoczynnego powtórnego włączenia muszą mieć możność otwierania się i powtórnego zamykania. Ciśnienie powietrza w zbiorniku w zależności od napięcia i mocy włączalncj wynosi od 8 do 20 at.

Sty czka ruchoma 1 tworzy w górnej części stożkowy grzybek zamykający otwór dyszy w styczce stałej 2. Dolna część styczki ruchomej przechodzi przez pierścień 3 doprowadzający prąd i przymocowana jest do tłoka 4, który razem z cylindrem 5 tworzy, powietrzny napęd wyłącznika. Pomiędzy stycz- ką stałą 2 i pierścieniem 3 znajduje się tuleja izolacyjna 6. Powietrze sprężone doprowadzone jest z urządzenia sprężarkowego do zbiornika 7. Do sterowania wyłącznika służą zawory powietrzne uruchamiane magnetycznie. Chcąc otworzyć wyłącznik otwieramy zawór 8. Powietrze sprężone dopływa cienką rurką 10 nad tłok 4 co powoduje ruch styczki ruchomej 1 w dół. Równocześnie przez rurę 11 o większej średnicy dopływa sprężone powietrze do przestrzeni nad pierścieniem 3. Uchodzi ono na zewnąttz przez szczelinę między stożkiem styczki ruchomej a dyszą styczki stałej powodując zgaszenie łuku elektrycznego. Otwierając zawór ił, przy zamkniętym zaworze 8, powodujemy ruch styczki ruchomej do góry i zamknięcie wyłącznika. Po zakończeniu czynności zamykania lub otwierania wyłącznika dopływ sprężonego powietrza zostaje samoczynnie przerwany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>