Samoczynne powtórne włączanie

Zwarcia w sieciach napowietrznych spowodowane są przeważnie przepięciami atmosferycznymi. Zdarzają się również zakłócenia, spowodowane przez ptaki lub wywołane kołysaniem się przewodów. Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że większość tego rodzaju zakłóceń ma charakter krótkotrwały i przemijający, nie powodujący uszkodzenia. Często po wyłączeniu linii napowietrznej na skutek przemijającego zwarcia można ją bezzwłocznie ponownie włączyć.

W sieciach kablowych występują najczęściej zwarcia w stacjach transformatorowych na skutek przeskoku na izolatorach. Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że również i tu większość zakłóceń ma charakter przemijający. Dlatego i w sieciach kablowych po odłączeniu zwarcia można często linię włączyć do dalszej pracy bez przeprowadzania jakichkolwiek napraw.

Dla powtórnego włączenia wyłączonych linii stosuje się szeroko urządzenia samoczynne zwane w skrócie urządzeniami SPZ (samoczynnego powtórnego zamykania).

W Związku Radzieckim stosuje się urządzenia SPZ dla wszystkich linii napowietrznych i mieszanych kablowo-napowietrznych począwszy od napięcia 35 kV, a także w sieciach zamkniętych pierścieniowych. Poza tym stosuje się urządzenia SPZ dla linii dowolnego rodzaju o napięciu 3, 6 i 10 kV w przypadkach, gdy jest to celowe ze względów technicznych i ekonomicznych. Urządzenia

SPZ działają przeważnie jednokrotnie i równocześnie na wszystkie fazy, to znaczy zablokowują się w przypadku, gdy po zadziałaniu zwarcie trwa nadal. Tylko w sieciach najwyższych napięć stosuje się czasem urządzenia SPZ działające dwukrotnie i na pojedyncze fazy, to znaczy w przypadku trwania zwarcia działają jeszcze raz i dopiero wówczas się zablokowują.

Zostaw komentarz

Archiwa