Urządzenie SPZ

Jeśli zaburzenie na linii nie minęło podczas działania urządzenia SPZ, to zabezpieczenie wyłączy ją powtórnie. Następne samoczynne zamknięcie wyłącznika jest jednak uniemożliwione, ponieważ przy pierwszym zadziałaniu urządzenia SPZ kondensator 5 rozładowuje .się. Przy powtórnym otwarciu wyłącznika zostają wprawdzie pobudzone przekaźniki 3 i 2, ale przekaźnik 1 nie zadziała, ponieważ rozładowany kondensator 5 nie może dostarczyć prądu dla jego cewki bocznikowej. Kondensator nie może się na nowo szybko naładować, ponieważ przy otwartym wyłączniku linii jest on zbocznikowany przez uzwojenie bocznikowe przekaźnika 1. Napięcie na okładzinach kondensatora nie przewyższa przy tym 5 -r- 10 V. Należy podkreślić, że prąd przepływający z baterii akumulatorów przez bocznikowe uzwojenie przekaźnika I przy bocznikowaniu kondensatora ograniczony jest przez opornik 6 i nie wystarcza dla powtórnego pobudzenia przekaźnika 1. W ten sposób zapewniona jest jednokrotność działania urządzenia SPZ. Zakłócenia w obwodach przekaźników i innych elementów urządzenia SPZ nie powodują jego nieprawidłowego zadziałania.

Z wierny zestyk przekaźnika 1 kasuje zwłokę czasową zabezpieczenia po zadziałaniu urządzenia SPZ podając plus na przekaźnik przyspieszający 18. Ma to na celu przyspieszenie działania zabezpieczenia przy ewentualnym powtórnym zamknięciu wyłącznika na zwarcie. Normalnie działa przekaźnik nadmiarowo-prądowy 16 z przekaźnikiem zwłocznym 19. W przypadku zadziałania urządzenia SPZ zwiera swój zestyk przekaźnik pomocniczy 18, który umożliwia wpływ działania przekaźnika nadprądowego bezzwłocznego 17.

Urządzenie SPZ działa również przy przypadkowych wyłączeniach nie spowodowanych sterownikiem lub przez zabezpieczenie. Opisane urządzenie SPZ dla linii z zasilaniem jednostronnym może być również zastosowane i dla linii z zasilaniem dwustronnym, ale tylko wtedy, kiedy wyłączenie linii nie powoduje wypadnięcia z synchronizmu dwóch współpracujących elektrowni lub systemów energetycznych. W przeciwnym razie urządzenie SPZ musi być uzupełnione przez dodatkowe urządzenia blokujące przy wypadnięciu z synchronizmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>