Ustalenie przyczyny zadziałania przekaźnika

Dla przykładu obliczamy uzwojenie do suszenia transformatora 20 MVA, 110/6,6 kV. Kadź transformatora jest ocieplona azbestem temperatura otoczenia t = 10 °C, powierzchnia kadzi F = 60 m2, obwód l = 10 m. Moc potrzebna do suszenia

P – 5 F (100 – t) 10 3 = 5-60 (100 – 10) 10:i = 27 kW Wysokość tej części kadzi, na której jest umieszczone uzwojenie przyjmiemy h = 3 m, a więc Fn = 1 h. – 10 3 = 30 m2. Jednost-

W stacjach ze stałą obsługą zaopatrujemy transformatory w przekaźniki gazowe dwupływakowe, a więc działające na sygnał i na wyłączenie. Po odezwaniu się sygnału pochodzącego od przekaźnika gazowego należy wyłączyć transformator podejrzany.

Dopiero wtedy można przystąpić do ustalenia przyczyny zadziałania przekaźnika. Jeśli nie ma rezerwy, można ostrożnie podejść do podejrzanego transformatora i stwierdzić poziom oleju w olejo- wskazie oraz barwę i ilość gazów, które zebrały się w przekaźniku gazowym. Zdarza się bowiem zadziałanie przekaźnika wskutek np. złego działania obwodów wtórnych przekaźnika lub też jeśli powietrze wydziela się z oleju (po zalaniu transformatora olejem). Wydzielające się powietrze zebrane w przekaźniku jest bezbarwne, natomiast barwa gazu charakteryzuje rodzaj ewentualnych uszkodzeń izolacji transformatora. Jasnoszara barwa gazu wskazuje na uszkodzenie izolacji papierowej, żółta – drewna, a czarna – oleju.

Zostaw komentarz

Archiwa