Wadami przekaźników wtórnych w porównaniu z wyzwalaczami są:

– J) bardziej skomplikowany układ,

– 2) konieczność zastosowania pomocniczego źródła prądu.

Przekaźniki1 prądowe są bardzo proste i pewne w działaniu, dlatego są one szeroko stosowane do zabezpieczania linii elektrycznych o napięciu znamionowym do 30 kV. Rysunek 13-2 przedstawia przykład zabezpieczenia nadmiarowo- -prądowego sieci promieniowej zasilanej jednostronnie).

Prądnica zasila rozdzielnię A, z której odchodzi linia zasilająca rozdzielnię B. Rozdzielnia C zasilana jest linią z rozdzielni B. Każda rozdzielnia ma własne odbiory 0.\, Og, Oę. Na liniach łączących dwie rozdzielnie przewidziano od strony zasiiania zespoły zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego, działające na wyłączniki 1, 2, 3.

Przy zwarciu w sieci prąd zwarcia przepływa przez wszystkie zabezpieczenia rozmieszczone pomiędzy miejscem uszkodzenia a prądnicą zasilającą. Prąd rozruchu każdego zabezpieczenia powinien być większy od prądu obciążenia linii, ale mniejszy od prądu zwarcia. Impuls wyłączający powinno dać tylko jedno zabezpieczenie, mianowicie to, które położone jest najbliżej miejsca zwarcia. Np. przy zwarciu na linii łączącej rozdzielnie B i C powinien być otwarty tylko wyłącznik 2. Takie działanie zabezpieczenia zwane wybiorczym można uzyskać jednym z dwóch sposobów.

Zostaw komentarz

Archiwa