Zabezpieczenia prądnic

Prądnice synchroniczne zabezpieczamy stosując te same zasady, które omówione zostały w punktach poprzednich. Stosujemy następujące rodzaje zabezpieczeń:

– a) zabezpieczenie zwarciowe,

– b) sygnalizacja przeciążeń,

– c) zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana,

– d) sygnalizacja doziemienia wirnika,

– e) zabezpieczenie różnicowe.

Rysunek 13-30 przedstawia przykładowy schemat zabezpieczenia: prądnicy synchronicznej G przyłączonej bezpośrednio do szyn zbiorczych rozdzielni. Zabezpieczenie zwarciowe ma blokadę podna- pięciową, działa zatem tylko przy zwarciach, a nie działa przy przeciążeniach. Do sygnalizacji przeciążenia służy oddzielny przekaźnik nadmiarowo-prądowy 7, działający na sygnał ze zwłoką. Do zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana przewidziano przekaźnik nadmiarowo-prądowy przyłączony do przekładnika pierścieniowego. Zabezpieczenie to działa ze zwłoką i jest blokowane przez przekaźnik zabezpieczenia zwarciowego. Umożliwia to uniknięcie niewybiorczych zadziałań żabezpieczenia ziemnozwarciowego przy międzyfazowych zwarciach na sieci. Do zabezpieczenia różnicowego zastosowano przekaźniki nadmiarowo-prądowe z przekładnikami pośrednimi o łatwo nasycającym się rdzeniu. Do sygnalizacji uszkodzeń w obwodach prądowych zabezpieczenia służy oddzielny przekaźnik nadmiarowo-prądowy.

Zostaw komentarz

Archiwa
sprezyny talerzowe ze stali nierdzewnej