Zabezpieczenia ziemnozwarciowe transformatorów

W sieciach z izolowanym punktem zerowym prądy doziemne są niewielkie i nie wystarczają do pobudzenia zabezpieczenia nadmiarowo – -prądowego. Przy doziemieniach wewnątrz kadzi transformatora działa zabezpieczenie gazowe (patrz pkt 13.3.5), natomiast przy doziemieniach na zewnątrz kadzi, np. na izolatorach przepustowych, nie działa żadne z poprzednio opisanych zabezpieczń. Doziemienia nie zauważone, trwające dłuższy czas, mogą doprowadzić do zwarć międzyfazowych lub do znacznych uszkodzeń transformatora. Dla zabezpieczenia transformatorów przed doziemieniami stosuje się takie same zabezpieczenia jak dla sieci z izolowanym punktem ze- rowym (patrz pkt 13.2.6). Zabezpieczenie ziemnozwarciowe może w tym przypadku działać tylko na sygnał. Przy uziemionym punkcie zerowym transformatora w przypadku jednobiegunowych zwarć z kadłubem występują znaczne prądy zwarcia jednofazowego, wystarczające do pobudzenia zabezpieczenia nadmiarowo- -prądowego.

Warunkiem działania tego zabezpieczenia przy do- ziemieniach dowolnej fazy jest zainstalowanie przeldad- liików prądowych i przekaźników nadmiarowo-p rado wych we wszystkich trzech fazach. Wadą tego rodzaju zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest związanie jego zwłoki czasowej ze zwłoką czasową zabezpieczenia nadmiar owo-p radowego. Celem uzyskania niezależnego stopniowania czasowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego oraz uzyskania większej czułości stosuje się często specjalne zabezpieczenie, np. w postaci jednego przekaźnika prądowego zasilanego z przekładnika włączonego w przewód uziemiający punkt zerowy transformatora (rys. 13-23).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>