Zabezpieczenia różnicowo-prądowe transformatorów – kontynuacja

Prąd uchybowy przepływający przez przekaźniki zabezpieczenia różnicowego transformatorów podczas normalnej pracy lub przy zwarciach zewnętrznych jest dość znaczny. Składają się na to następujące przyczyny:

– 1) prąd magnesujący występuje przy włączaniu nie obciążonego transformatora tylko od strony zasilania

– 2) przekładnia transformatora ulega zmianie przy przełączaniu zaczepów w uzwojeniu transformatora

– 3) przekładniki prądowe na różne ?napięcia znamionowe mają zwykle różną konstrukcję, co utrudnia dobór przekładników o jednakowych charakterystykach prądowych.

Zabezpieczenie różnicowe nie powinno działać pod wpływem prądów uchybowych i stąd wynika konieczność znieczulenia zabezpieczenia przez nastawienie dużych prądów rozruchowych przekaźników.

Znieczulone w ten sposób zabezpieczenie różnicowe działa tylko przy zwarciach międzyfazowych, nie działa natomiast przy zwar- ciach między zwojami jednej fazy. Dla zwiększenia czułości zabezpieczenia różnicowo-prądowego transformatorów na zwarcia w strefie chronionej przy zachowaniu warunku niedziałania zabezpiecze- nia pod wpływem prądów uchybowyeh stosuje się: zwłokę czasową, przekładniki pośrednie o łatwo nasycających się rdzeniach lub przekaźniki ,specjalne (stabilizowane, nie omawiane w tej książce).

Zarówno udary prądów magnesujących, jak i nie ustalone prądy zwarciowe występujące przy zwarciach zewnętrznych, a dające największe prądy uchybowe mają charakter krótkotrwały. Zwłoka czasowa działania zabezpieczenia różnicowego umożliwia więc znacznie niższe nastawienie prądowe przekaźników. Zwłoczne działanie zabezpieczenia różnicowego transformatorów jest jednak niepożądane, gdyż prowadzi do późniejszego wyłączania transformatora w przypadku zwarć wewnętrznych, zaś zwarcia wewnętrzne powodują tym większe uszkodzenia, im dłużej trwają.

Na rys. 13-22 przedstawiono schemat zabezpieczenia różnicowo- -prądowego z przekładnikami pośrednimi’ o łatwo nasycających się rdzeniach, zastosowanego dla transformatora w układzie gwiazda- -trójkąt. Przekładniki pośrednie obniżają znacznie udary prądów uchybowyeh w przekaźnikach, co umożliwia stosunkowo czułe nastawienie prądowe przekaźników przy zachowaniu bezzwłocznego działania.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe stosuje się przy wszystkich transformatorach o mocy znamionowej powyżej 7500 kVA. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatorów zapewnia wyłączenie tylko jednostki uszkodzonej przy kilku transformatorach połączonych równolegle i dlatego w zespołach kilku równolegle pracujących transformatorów stosuje się zabezpieczenia różnicowo-prądowe również przy jednostkach mniejszych.

Zostaw komentarz

Archiwa
remonty kraków