Zabezpieczenia transformatorów

Rodzaje uszkodzeń i nienormalnych stanów pracy transformatorów. Jeżeli ograniczymy się do omówienia stosowanych przeważnie transformatorów olejowych, to możemy rozróżnić uszkodzenia wewnątrz lub na zewnątrz kadzi. Najczęstszym uszkodzeniem wewnętrznym jest uszkodzenie izolacji uzwojeń, które może doprowadzić do zwarć między zwojami tej samej fazy, zwarć jedno- biegunowych z rdzeniem, zwarć pomiędzy uzwojeniami różnych napięć i zwarć międzyfazowych. Uszkodzenie izolacji blach rdzenia może spowodować jego przegrzanie, a nawet wytopienie. Mogą się również zdarzyć mechaniczne uszkodzenia doprowadzeń lub przełączników zaczepowych, wywołujące przerwy w obwodzie.

Do nienormalnych stanów pracy transformatorów spowodowanych przyczynami wewnętrznymi zaliczamy: przedostanie się powietrza do oleju lub obniżenie się poziomu oleju. Na zewnątrz kadzi najczęstsze są uszkodzenia izolatorów przepustowych powodujące jednobiegunowe zwarcia z kadzią lub zwarcia międzyfazowe.

Najczęstszymi nienormalnymi stanami pracy wywołanymi przez przyczyny zewnętrzne są przetężenia spowodowane zwarciami na liniach lub wzrostem obciążenia w godzinach szczytowych ponad moc znamionową transformatora.

Przy uszkodzeniach transformatora urządzenia zabezpieczające powinny otwierać wszystkie wyłączniki, przez które może dopływać energia do uszkodzonego transformatora. Przy nienormalnych stanach pracy nie zawsze potrzebne jest natychmiastowe wyłączenie transformatora. Często wystarcza zasygnalizowanie niebezpieczeństwa. Dla ograniczenia skutków uszkodzeń i nienormalnych stanów pracy transformatora stosuje się następujące podstawowe rodzaje zabezpieczeń:

– 1) nadmiarowo-prądowe, działające przy przetężeniach,

– 2) różnicowo-prądowe, działające przy zwarciach wewnętrznych, zwarciach na izolatorach przepustowych lub w przewodach łączących transformator z rozdzielnią,

– 3) ziemnozwarciowe, działające przy doziemieniach,

– 4) gazowe, działające przy wszelkich uszkodzeniach wewnątrz transformatora połączonych z powstawaniem luku elektrycznego, a zatem i wydzielaniem gazu oraz przy niektórych nienormalnych stanach pracy, jak obniżenie się poziomu oleju i obecność powietrza w oleju,

– 5) termometryczne, działające przy niedopuszczalnym wzroście temperatury oleju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>