Przyczyny zwarć

Zwarcia powstają z powodu przypadkowych zetknięć metalicznych przewodników pod napięciem lub z powodu mechanicznego lub wywołanego przepięciem uszkodzenia izolacji. Bezpośrednie powody mogą być bardzo różne na przykład: al zetknięcie przewodów linii napowietrznej na skutek kołysania – ich wiatrem lub podskoku przewodów przy opadaniu oblodzenia –

– b) mechaniczne uszkodzenie pancerza ochronnego kabli ziemnych na skutek nieostrożności przy wykopach w terenie, w którym są ułożone

– c) mechaniczne uszkodzenie izolatorów linii napowietrznych przez uderzenie kamieniem lub trafienie pociskiem

– d) rozmyślne zarzucanie drutów na przewody linii napowietrznej

– e) przerwanie przewodów i zetknięcie się ich z konstrukcją słupa lub wprost z ziemią

– f) zwarcia spowodowane przez zwierzęta (szczury w urządzeniach wnętrzowych, a ptaki w napowietrznych)

– g) zanieczyszczenie izolatorów

– h) zawilgocenie, starzenie się izolacji maszyn albo urządzeń rozdzielczych lub błędy fabryczne

– i) uderzenie pioronu w linię lub rozdzielnię elektryczną

– j) przepięcia wywołane przerywaniem luku elektrycznego w łącznikach

– k) omyłkowe włączenie napięcia na linię rozmyślnie zwartą lub

Dobierając starannie maszyny i urządzenia oraz stosując się_ ściśle do przepisów budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych można w dużym stopniu zmniejszyć liczbę zwarć i ograniczyć ich skutki.

Zostaw komentarz

Archiwa
przepisy kulinarne