Zabezpieczenia ziemnozwarciowe sieci

W sieciach z uziemionym punktem zerowym doziemienia, tj. jednobiegu.nowe zwarcia z ziemią, wywołują znaczne prądy zwarcia jednofazowego, wystarczające w wielu przypadkach do zadziałania zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego zwarciowego wbudowanego w 3 fazach. Tego rodzaju zabezpieczenie przeciwko doziemieniom obarczone jest jednak poważnymi wadami. Są to stosunkowo niewielka czułość podyktowana koniecznością nastawienia prądu rozruchu zabezpieczenia powyżej największego prądu obciążenia oraz znaczna zwłoka podyktowana warunkami wybiórczości działania zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego zwarciowego sieci.

Wad tych nie posiada oddzielne zabezpieczenie ziemno-zwarciowe przedstawione na rys. 13-9. Zastosowano” tu jeden przekaźnik nadmiarowo-prądowy przyłączony do wtórnych zacisków trzech przekladników prądowych połączonych równolegle. W tym układzie przez przekaźnik przepływają prądy tylko w przypadku doziemienia. W normalnych warunkach ruchu, a także przy 2 i 3-fazowyc’n zwarciach między przewodowych, przez przekaźnik przepływa tylko prąd uchybowy, wywołany różnicą prądów magnesujących przekladników w poszczególnych fazach. Przy zwarciach międzyprzewodowych przekaźnik nie powinien działać, a więc prąd rozruchu przekaźnika nastawia się większy od natężenia prądu uchybowego, praktycznie 2 -f- 3 A.

Prąd rozruchowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest niezależny od obciążenia linii i znacznie niższy od prądu rozruchowego zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe- go zwarciowego.

Zostaw komentarz

Archiwa