Rodzaje tablic i zakres ich zastosowania

Zależnie od wielkości' rozprowadzanych mocy oraz przyłączonych odbiorników rozróżniamy kilka typów rozdzielni niskiego napięcia, a mianowicie:

– a) rozdzielnie celkowe,

– b) szafy rozdzielcze,

– c) tablice rozdzielcze i

– d) rozdzielnie okapturzone skrzynkowe.

Aparatura łączeniowa i zabezpieczająca w rozdzielniach celinowych i szafach rozdzielczych umocowana jest na konstrukcji wsporczej ze stali profilowej, a szyny zbiorcze umocowane są na izolatorach wsporczych. Rozdzielnia taka, okryta ze wszystkich stron blachą, tworzy szafę rozdzielczą. Rozdzielnie celkowe i szafy rozdzielcze służą do rozprowadzenia energii elektrycznej o stosunkowo wielkiej mocy przy znacznych mocach zwarciowych. Stosowane są one w urządzeniach potrzeb własnych elektrowni i w rozdzielniach dużych zakładów przemysłowych.

Przykład konstrukc j i rozdzielni celkowej niskiego napięcia przedstawiono na rys, 25-1. Tablice rozdzielcze stosowane przeważnie w instalacjach oświetleniowych budowane są na płytach izolacyjnych lub metalowych mocowanych wprost na ścianie lub we wnękach zamkniętych metalowymi drzwiami. Stosuje się płyty izolacyjne z marmuru, bakelitu, pertinaksu itp. Płyty tablic rozdzielczych mogą być również wykonane z blachy stalowej o grubości 3 – 4 mm. Przyrządy mocuje się bezpośrednio na płytach, przy czym przy użyciu płyt stalowych wszystkie części pod napięciem muszą być od nich odizolowane.

Przykład tabliczki bezpiecznikowej zmontowanej na płycie izolacyjnej, a służącej do zabezpieczenia przy pomocy bezpieczników topikowych czterech obwodów trójfazowych oraz dwóch obwodów jednofazowych przedstawiono na rys. 25-2. Tablica wykonana jest w ten sposób, że przewody można przyłączyć po całkowitym zmontowaniu jej i umocowaniu na ścianie. Do tego celu służą zaciski umieszczone w górnej części tablicy, a osłonięte listwą izolacyjną.

Zostaw komentarz

Archiwa