Konserwacja i kontrola tablic rozdzielczych

Dla konserwacji tablic rozdzielczych niskiego napięcia obowiązują w zasadzie te same wytyczne co dla rozdzielni wysokiego napięcia. Przy codziennych oględzinach należy zwracać uwagę na zanieczyszczenia i stan połączeń stykowych oraz zacisków Rozdzielnie niskiego napięcia, szczególnie tabliczki rozdzielcze oświet- leniowe bywają często zaniedbane. Jest to niesłuszne, gdyż dobre działanie urządzeń niskiego napięcia ma również bardzo duże znaczenie dla pewności ruchu całego zakładu przemysłowego, a w szczególności elektrowni.

Rozdzielnie okapturzone złożone są ze znormalizowanych szczelnych skrzynek żeliwnych, blaszanych lub z materiału izolacyjnego, stanowiących osłonę dla każdej części składowej roz- rozdzielni.

Zaletą rozdzielni okapturzonych jest niewielka ilość zajmowanego miejsca, przejrzystość i duża wytrzymałość mechaniczna. Schemat połączeń (a) i wygląd zestawu rozdzielni okapturzonej ze zdjętymi pokrywami (b) przedstawiono na rys. 25-3, a na rys. 25-4 przedstawiono schemat połączeń (a) i rysunek techniczny (b) innej rozdzielni okapturzonej.

Rozdzielni okapturzonych w normalnym wykonaniu nie wolno stosować w pomieszczeniach narażonych na niebezpieczeństwa wybuchu. W tych przypadkach stosuje się specjalnie wykonane skrzynki przeciwwybuchowe.

Zostaw komentarz

Archiwa