Odgazowanie wody zasilającej

Najbardziej rozpowszechniła się termiczna metoda odgazowywania wody polegająca na zjawisku wydzielania się gazów rozpuszczalnych w wodzie przy jej podgrzewaniu. Przy 0 °C i ciśnieniu nad powierzchnią wody 1 ata woda rozpuszcza w sobie 14 mg/1 tlenu, a po nagrzaniu wody przy tym samym ciśnieniu do 100 °C rozpuszczalność tlenu w wodzie spada do zera. Rozpuszczalność tlenu w wodzie jest tym mniejsza, im niższe jest ciśnienie nad powierzchnią wody i tak przy 0 °C i 0,5 ata wynosi ona już tylko ok. 7 mg/1. Przy ciśnieniu 0,5 ata rozpuszczalność tlenu spada do zera już przy podgrzaniu do ok. 80 °C.-

Odgazowywacz termiczny stanowi właściwie podgrzewacz mieszalnikowy, w którym woda zasilająca ulega podgrzaniu do temperatury nasycenia przy danym ciśnieniu mieszając się z parą. Odgazowywacze (rys. 3-26) wykonuje się w kształcie cylindrycznych zbiorników pionowych, w których woda doprowadzona od góry (b) rozbija się na drobne strugi i przechodzi przez przegrody (d) z otworami mieszając się z parą doprowadzoną do dolnej części (a) odgazowywacza. Gazy uchodzą przez otwór (c) w górnym dnie odgazowywana. Ilość pary uchodzącej wraz z gazami jest niewielka. W celu ułatwienia odprowadzenia gazów i niedopuszczenia strat pary dobudowuje się chłodnicę mieszaniny gazów z parą, tzw. skraplacz oparów (e).

Ciśnienie w odgazowywaczu wybiera się w zależności od układu cieplnego elektrowni i od warunków pracy pomp zasilających. Zwykle przyjmuje się, że ciśnienie w odgazowywaczu wynosi 1,2 ata, co odpowiada temperaturze 104 °C. Odgazowywacze ustawia się najczęściej bezpośrednio na zbiorniku wody zasilającej.

Zostaw komentarz

Archiwa
Garsoniery.pl