Podział elektrowni cieplnych

Pod względem rodzaju oddawanej energii dzielimy elektrownie cieplne na elektrownie kondensacyjne i elektrociepłownie. Elektrownie kondensacyjne oddają tylko energię elektryczną, natomiast elektrociepłownie oddają energię elektryczną oraz energię cieplną w postaci pary lub gorącej wody zakładom przemysłowym dla celów technologicznych i drobnym odbiorcom dla ogrzewania mieszkań. Skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach umożliwia uzyskanie ok. 25% oszczędności w porównaniu z oddzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach kondensacyjnych, a energii cieplnej w kotłowniach. Tak duża oszczędność paliwa jest powodem bujnego rozwoju elektrociepłowni w ZSRR, a ostatnio i u nas.

Zapewnienie gospodarce narodowej dostatecznej ilości energii elektrycznej i cieplnej jest podstawowym zadaniem elektrowni. Odbiorcy muszą otrzymywać energię o odpowiedniej jakości, to znaczy energię elektryczną o stałej częstotliwości i napięciu, a energię cieplną o stałej temperaturze pary lub wody gorącej. Ponieważ przerwa w dostawie energii naraża zakłady przemysłowe na duże straty, stawiane są elektrowniom duże wymagania, aby uzyskać niezawodną i ciągłą pracę umożliwiającą zasilanie odbiorców energią elektryczną i cieplną o wysokiej jakości. Staranna obsługa i w terminach przeprowadzane remonty urządzeń mają zasadnicze znaczenie dla niezawodnej pracy elektrowni. Do zadań pracowników elektrowni należy ponadto stałe dążenie do obniżenia jednostkowego zużycia węgla jak również do zmniejszenia zużycia energii na potrzeby własne elektrowni. Dobre wyniki daje tu inicjatywa pracowników1′, racjonalizacja oraz drobne nieraz ulepszenia w pracy urządzeń, które w ciągu lat dają duże oszczędności gospodarce narodowej.

Zostaw komentarz

Archiwa
Prosta i skuteczna naprawa schodów betonowych przy użyciu masy do naprawy betonu CRONO