Elektrownie cieplne

Zasadniczymi typami elektrowni są obecnie elektrownie cieplne i elektrownie wodne, przy czym obecnie w Polsce ok. 95% zapo) Skrót mld oznacza miliard, czyli 10!\ a skrót min lub M – milion, czyli 10. trzebowania na energię elektryczną pokrywają elektrownie cieplne. W ZSRR udział elektrowni wodnych jest wyższy, gdyż w roku 1940 pokrywały one ok. 10%, a w roku 1946 już ok. 16% całkowitego zapotrzebowania.

Elektrownie cieplne mogą spalać paliwa stałe – węgiel kamienny lub brunatny, torf, paliwa płynne – ropę naftową, paliwa gazowe – gazy ziemne lub wielkopiecowe oraz paliwa mieszane, np. pył węglowy i gaz wielkopiecowy.

Rozróżniamy elektrownie cieplne z turbinami parowymi, z turbinami gazowymi i z silnikami spalinowymi. W Polsce stosuje się powszechnie turbiny parowe.

W zależności od mocy instalowanej rozróżniamy elektrownie cieplne małej mocy, posiadające turbozespoły o mocy poniżej 12 MW, elektrownie średnie z jednostkami o mocy od 12 do 25 MW i elektrownie duże, wyposażone w jednostki o mocy większej od 25 MW. Ponieważ ze wzrostem mocy jednostkowej turbozespołów zwiększa się sprawność elektrowni, a więc zmniejsza się zużycie paliwa na jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej oraz wydatnie obniżają się koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, obecnie budowane są u nas przeważnie elektrownie duże, z zespołami o mocy 50 MW, a w najbliższej przyszłości przewiduje się zastosoviąnie jeszcze większych jednostek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>