Układ sterowania i sygnalizacji

Rysunek 19-4 przedstawia trzeci przykład układu sterowania i sygnalizacji. Jest to sterowanie wyłącznika W o napędzie powietrznym n za pomocą sterownika z sygnalizacją akustyczną c i optyczną „na jasno ze światłem migowym“ L i sygnalizacją optyczną L’, L”, Lg położenia odłączników za pomocą przełączników kwitujących g, f, h.

Sterownik połączony w układzie „na jasno ze światłem migowym“ działa jak następuje: w zgodnym położeniu sterownika i wyłącznika lampka sygnalizacyjna L świeci się światłem ciągłym, zaczyna ona natomiast migać z chwilą gdy położenie sterownika jest niezgodne z położeniem wyłącznika.

W porównaniu z układem poprzednim wykorzystano tu dodatkowo jeszcze jeden zestyk pomocniczy wyłącznika (11-21 i 12-22). Zestyk ten razem z zestykiem 13 – 23 i 14 – 24 służy do sygnalizacji optycznej. Układ sterownika, przebieg zamykania i otwiera- . nia wyłącznika W oraz sygnalizacja akustyczna jest dokładnie taka jak w przykładzie poprzednim. Obwód lampki sygnalizacyjnej L zamyka się w położeniu otwartym wyłącznika W przez zestyk sterownika 2 – 3 i wyłącznika 11 – 21, a w położeniu zamkniętym wyłącznika przez zestyki 3 – 4 i’ 14 – 24. W położeniach niezgodnych obwód lampki sygnalizacyjnej łączy się z szyną światła migowego w nastawni poprzez zestyki pomocnicze wyłącznika 12 – 22 lub 13 – 23. Do szyny światła migowego przyłączony jest przekaźnik migowy e wspólny dla całej nastawni. Cewka tego przekaźnika jest bocznikowana przez jego zestyk. Jeśli szyna światła migowego zostanie połączona z minusem poprzez lampkę sygnałową w sterowniku, to cewka przekaźnika e zostanie pobudzona. Znaczny opór cewki uniemożliwia zaświecenie się lampki. Zaświeci się ona dopiero po zwarciu zestyku przekaźnika e pod wpływem pobudzenia jego cewki. Zwarcie zestyku powoduje zbocznikowanie cewki przekaźnika i jego odpadnięcie. Cykl powtarza się od nowa, a lampka miga. Przekaźnik e zwiera i rozwiera swój zestyk z pewnym opóźnieniem, dzięki czemu cykl migania nie jest zbyt krótki. Światło migowe nie jest zależne od położenia wyłącznika d, służącego do odstawiania światła stałego w całej nastawni’.

Na rys. 19-4 przedstawiono zabezpieczenie obwodów prądu stałego w polu nastawni za pomocą wyłącznika samoczynnego R dodatkowo zastosowano bezpieczniki topikowe dla obwodów światła stałego i migowego. Do sygnalizacji położenia odłączników zastosowano w schemacie 19-4 przełączniki kwitujące. W położeniu zgodnym odłącznika i przełącznika kwitującego umieszczona w nim lampka nie pali się. Zapala się ona dopiero po zmianie położenia odłącznika. Lampkę gasi obsługa nastawni przekręcając ręcznie przełącznik w położenie zgodne z położeniem odłącznika.

Układ sterowania i sygnalizacji przedstawiony na rys. 19-4 wymaga dla wyłącznika 10 żył w kablu sterowniczym i dodatkowo tylko po jednej żyle na każdy odłącznik.

Zostaw komentarz

https://www.extrakursrejestratorkimedycznej.pl/lubuskie/ https://inspirujacydom.pl/szpalety-jak-wykonczyc-sciane-po-wymianie-okna/
Archiwa