Bezpieczniki topikowe

Cel stosowania bezpieczników. Bezpieczniki topikowe, stosowane w obwodach niskiego napięcia, zbudowane są na tej samej zasadzie co bezpieczniki wysokiego napięcia, opisane w rozdziale 15.5. Bezpieczniki topikowe stosuje się, aby uniknąć nadmiernego nagrzania przewodów pod działaniem prądów obciążenia lub prądów zwarciowych. Zasadniczym elementem bezpieczników topikowych jest topik (drucik topikowy), który jest najsłabszym pod względem cieplnym członem urządzenia i ulega stopieniu przy określonym przekroczeniu prądu znamionowego.

Bezpieczniki paskowe. Bezpieczniki paskowe otwarte składają się z drutu topikowego z końcówkami do przykręcenia i z zacisków. Wyszły one już prawie zupełnie z użycia,. Stosuje się je jeszcze niekiedy na słupach dla zabezpieczenia przyłączy domowych zasilanych z linii napowietrznych niskiego napięcia. Dawniej stosowano je również na tablicach rozdzielczych, montując od tyłu. Bezpieczniki tego typu nie mają osłon i dlatego w razie przepalenia są niebezpieczne dla obsługi, mogą też powodować zwarcia.

Bezpieczniki rurowe. Bezpieczniki rurowe otwarte składają się z podstawy podobnej do jednobiegunowegG odłącznika ze_ szczękami, do których wsuwa się styki rury izolacyjnej, wewnątrz której umieszczony jest drut topikowy. Bezpieczniki tego typu mogą być również zmontowane bezpośrednio na płycie izolacyjnej. Rys. 26-1 przedstawia bezpiecznik rurowy otwarty. W rozdzielniach o znacznych prądach zwarciowych stosuje się bezpieczniki rurowe zamknięte przedstawione na rys. 26-2. Zbudowane one są na tej samej zasadzie co bezpieczniki wielkiej mocy odłączalnej wysokiego napięcia Drut topikowy mieści się w rurze szklanej wypełnionej piaskiem kwarcowym, który gasi luk elektryczny powstający po stopieniu drutu topikowego.

Zostaw komentarz

Archiwa