Typowe konstrukcje bezpieczników.

Rys. 15-37 przedstawia otwarty bezpiecznik rurowy na napięcie 10 kV, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. W otwartej rurze porcelanowej 1 umieszczony jest srebrny drut topikowy przymocowany do zacisków 2 i 3. Na obu końcach rury znajdują się daszki ochronne 4 i 5. Okucia rury zakończone nożami wchodzącymi w szczęki 6 i 7 z zaciskami umocowane są na izolatorach wsporczych 8 i 9. Podstawa 10 służy do umocowania bezpiecznika na ścianie lub konstrukcji stalowej. Bezpiecznik przeznaczony jest do pracy w pionowym położeniu rury. Przy wyłączaniu zwarć wylatują przez otwory w daszkach zjonizowane gazy i pary metalu, a nawet ogień, co może spowodować zwarcia obok położonych nie osłoniętych części wiodących prąd lub zapłon części palnych, Z tego powodu bezpieczniki tego typu wychodzą z użycia i zastępowane są bezpiecznikami wielkiej mocy odłączalnej.

Przykład bardzo prostego bezpiecznika topikowego w wykonaniu napowietrznym przedstawia rys. 15-38. Jest to tzw. bezpiecznik rożkowy na napięcie 35 kV przeznaczony do pracy w pozycji’ poziomej. Topik, umieszczony w cienkiej rurce szklanej 1, założony jest pomiędzy rożki 2 i 3 umocowane na dwóch izolatorach wsporczych 4 i 5, umieszczonych na płycie podstawowej 6. Przy zwarciach pęka rurka szklana i powstaje łuk, który gaśnie unosząc się w górę po rożkach.

Dla wielkich mocy wyłączalnych stosuje się wkładki topikowe złożone z rury porcelanowej wypełnionej drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym, wewnątrz której przeciągnięty jest jeden lub kilka równoległych drutów topikowych. Przy przepaleniu drutu po- rowy otwarty wnętrzowy wy napowietrzny 35 kV – 10 kV wstaje znaczne ciśnienie pary stopionego metalu, która przenika do piasku otaczającego drut. Piasek spieka się i odbiera ciepło od łuku, co powoduje szybkie zgaszenie go. Wkładki tego typu ograniczają udarowy prąd zwarcia, jak podano na wykresie 15-36. Przekrój wkładki bezpiecznikowej wielkiej mocy przedstawiony jest na rys. 15-39. Wkładka bezpiecznikowa ma wskaźnik 6 przepalenia topika 3, składający się z tłoczka 5 wypychanego na zewnątrz przez sprężynę 7. Przy bezpiecznikach współpracujących z odłącznikami mocy tłoczek ten uruchamia mechanizm otwierający odłącznik. Może on być również wykorzystany dla sygnalizacji akustycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>