Otwiranie wyłącznika sterownikiem

Po otwarciu wyłącznika sterownikiem działa przekaźnik pośredni 3, którego cewka jest połączona z minusem przez opornik 7, zestyk pomocniczy 14 wyłącznika i cewkę stycznika 15. Przekaźnik pośredni 3 podaje minus na przekaźnik zwłoczny 2, który jednak nie zadziała, ponieważ obwód jego cewki przerwany jest przez rozwarty zestyk 12 sterownika 10. Kondensator 5 rozładowuje się przy tym przez obwód z opornikiem 6, uzwojeniem przekaźnika 2 i zwartego zestyku przekaźnika 3 oraz przez obwód z opornikiem 6, górnym rozwiernym zestykiem przekaźnika 1 i lampę 8. Należy zauważyć, że przy otwartym wyłączniku przez cewkę stycznika 15 normalnie przepływa prąd potrzebny dla pobudzenia przekaźnika > prąd ten ograniczony opornikiem 7 jest jednak tak mały, że stycznik 15 nie działa. Po następnym zamknięciu wyłącznika sterownikiem kondensator ładuje się w czasie 15 -i- 20 sek. Przed upływem tego czasu urządzenie SPZ nie działa, nie zadziała ono więc po ręcznym zamknięciu wyłącznika przy zwarciu. Przy zwarciu na linii działa zabezpieczenie i daje impuls otwierający, który przepływa przez uzwojenie szeregowe przekaźnika 9 i uruchamia go tak długo, dopóki nie zostanie rozwarty zestyk pomocniczy 13 wyłącznika. Znaczenie przekaźnika 9 objaśnione zostanie poniżej. Po otwarciu wyłącznika zwiera się jego zestyk pomocniczy 14, co powoduje pobudzenie przekaźnika 3. Zestyk przekaźnika 3 pobudza przekaźnik zwłoczny 2. Po zwarciu zestyku tego przekaźnika zamyka się obwód kondensatora 5, który rozładowuje się przez uzwojenie bocznikowe przekaźnika 1 dającego impuls na cewkę stycznika 15 przez cewkę szeregową i dolny zestyk zwiemy przekaźnika 1, przekaźnik sygnałowy 4, wyłącznik 11 do odstawiania urządzenia, środkowy zestyk przekaźnika 9 i zestyk pomocniczy 14 wyłącznika. Pod wpływem tego impulsu stycznik 15 zwiera zestyk i powoduje zamknięcie wyłącznika. Ponieważ przez uzwojenie szeregowe przekaźnika 1 przepływa prąd, podtrzymuje się on sam do chwili rozwarcia zestyku pomocniczego 14 wyłącznika. Samopodtrzymanie przekaźnika I zapewnia dostatecznie pewny impuls na zamknięcie wyłącznika. Zwłoka czasowa nastawienia na przekaźniku 2 umożliwia ponowne zamknięcie wyłącznika dopiero po powrocie do położenia początkowego jego mechanizmu.

Zostaw komentarz

Archiwa