Instalacje obwodów wtórnych i pomocniczych – dalszy opis

Przy prowadzeniu przewodów obwodów wtórnych należy dbać o należytą izolaicję przewodów od tablicy i osłon przyrządów, o przejrzyste ich ułożenie w sposób zapobiegający drganiom. Przewody prowadzi się z przodu lub na tylnej powierzchni tablicy w zależności od wykonania i sposobu umocowania zastosowanych przyrządów. Na tablicach przyrządów pomiarowych wskazujących prowadzi się orzewody zawsze po tylnej stronie, natomiast na tablicach przekaźnikowych i licznikowych przyrządy nabudowuje się często na tablicę, a przewody prowadzi się od przodu.

Przewody powinny być prowadzone w pewnej odległości od tablic stalowych, przy czym powłoka przewodu w miejscu mocowania nie powinna stykać się bezpośrednio z blachą, lecz za pośrednictwem podkładek izolacyjnych z ipreszpanu, gumy lub materiałów ceramicznych. Stalowe klamry i pręty, służące do mocowania przewodów muszą być sztywne w celu zapobieżenia drganiom. W celu uzyskania lepszej przejrzystości układu stosuje się często oznaczanie poszczególnych obwodów kolorami. Uzyskuje się to malując przewody, lub stosując przewody w kolorowej izolacji igelitowej. Przewody odchodzące i dochodzące do tablic przekaźnikowych, licznikowych lub z przyrządami wykazującymi przyłącza się do zacisków na specjalnych listwach zaciskowych. Na listwach tych przeprowa.- dza się wszelkie łączenia i rozłączania w celach sprawdzania aparatury.

Zostaw komentarz

Archiwa