Wytwarzanie energii elektrycznej

Energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach cieplnych i wodnych przesyłana jest liniami wysokiego napięcia do ośrodków jej spożycia i tam przetwarzana na napięcie wymagane przez przemysł i drobnych odbiorców. W życiu gospodarczym energia elektryczna odgrywa rolę zasadniczą. Nie ma dziś zakładu przemysłowego bez silników elektrycznych. W wielu zakładach stosowane są piece elektryczne, a we wszystkich oświetlenie elektryczne. W Polsce Ludowej elektryfikacja miast i wsi rozwija się nadzwyczaj szybko, aby nadrobić przedwojenne zacofanie w tej dziedzinie, uprzyjemnić wypoczynek po pracy i umożliwić korzystanie z bujnie rozwijającego się obecnie życia kulturalnego.

Polska posiada poważne zasoby węgla kamiennego i brunatnego oraz duże zasoby energetyczne Wisły, Odry i ich dopływów. Zasoby węgla kamiennego do głębokości 2000 m są obliczane na ok. 138 miliardów ton, co stanowi w przybliżeniu 3% światowych zapasów węgla kamiennego. Zapasy węgla są skoncentrowane głównie na Górnym Śląsku, stanowią one ok. 75% całkowitych zasobów węgla w Polsce. Zapasy węgla brunatnego są znacznie mniejsze i wynoszą na dawnych ziemiach Polski ok. 17 mld ) ton, a na ziemiach odzyskanych ok. 9 mld ton.

Przez należyte wyzyskanie energii wodnej górnej Wisły można by uzyskać ok. 2 miliardów kWh rocznie o mocy 430 MW, zaś przez należyte wykorzystanie środkowej Wisły (do Włocławka) można, by uzyskać ok. 2,8 mld kWh rocznie o mocy do 1000 MW. Zasoby energetyczne Odry i jej dorzecza umożliwiają uzyskanie ok. 1,5 mld kWh rocznie o mocy do 330 MW.

Zostaw komentarz

Archiwa