Odbudowa i rozbudowa energetyki w Polsce Ludowej

U w Polsce Ludowej stanęły poważne zadania odbudowy istniejących i budowy nowych elektrowni i sieci, które mogłyby pomóc w uprzemysłowieniu kraju i poprawie warunków życiowych ludności.

Odbudowa i rozbudowa energetyki w Polsce Ludowej została oparta na najnowszych doświadczeniach technicznych. W nowych elektrowniach zdecydowano zastosowanie pary o wysokim ciśnieniu i temperaturze, turbozespołów o dużej mocy i sprawności oraz kotłów o wydajności ponad 100 t/h pary wodnej spalających pył węglowy. W okresie planu 6-letniego uruchomiliśmy kilka elektrowni o mocy ponad 200 MW i kilkanaście elektrowni o mocy większej od 100 MW co najlepiej świadczy o dokonanym postępie technicznym.

Postęp w rozwoju elektryfikacji Polski Ludowej w okresie dziesięciolecia w porównaniu z zacofaniem przedwojennym daje się najlepiej zilustrować liczbami podanymi w tabl. 1-1.

Dzięki pomocy radzieckiej wybudowano przewidziane planem 6-letnim: największą w Polsce elektrownię cieplną Jaworzno II oraz wielką elektrociepłownię na Żeraniu w Warszawie. Odbudowano także największą naszą elektrownię wodną w Dychowie, do czego Związek Radziecki nie tylko dostarczył najnowocześniejszych urządzeń, ale równocześnie udzielił cennych wskazówek przysyłając nam swych doświadczonych w tej dziedzinie specjalistów.

Ze względu na oszczędność w budowie elektrowni i wytwarzaniu energii elektrycznej powstają dziś elektrownie cieplne o coraz to większej mocy. Stosunkowy wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej wielkich elektrowni krajowych przedstawia tabl. 1-2.

Zostaw komentarz

Dobrze dobrana bramka rozsuwana Prokontrol Prokontrol dla ludzi. Dobrze działające bramki rozsuwane wspomagające kontrole dostępu.
Memoire RAM 2x 1GB HP ProLiant BL45p G2 DDR2 667MHz ECC REGISTERED DIMM 408851 B21 https://podnosnikiwroclaw.pl/ vikersonn.eu/pompa-ciepla-cennik bramka rozsuwana Prokontrol bramki rozsuwane
Archiwa
pompy ciepła koszt vikersonn.eu/pompa-ciepla-cennik