Koszt budowy elektrowni

Koszt budowy elektrowni wodnych jest do 4 razy wyższy od kosztu budowy elektrowni cieplnych, jednak budowa elektrowni wodnych pozwala na znaczną oszczędność paliwa. Ponadto elektrownie wodne wymagają mniejszego personelu obsługi, niedużych napraw i remontów, a przeszło trzykrotnie niższe koszty wytwarzania wyrównują w ciągu ok. 20 lat wyższe koszty budowy elektrowni. Cenną zaletą turbin wodnych jest możliwość uruchomienia ich i obciążenia w ciągu kilku minut, co ma duże znaczenie w razie zakłóceń w systemie energetycznym (rozdz. 2). Dużą rolę w walce z powodziami odgrywają zbiorniki elektrowni wodnych, które umożliwiają gromadzenie znacznych ilości wody i przez to zapobiegają powodziom.

Rozwój przemysłu i powszechna elektryfikacja miast i wsi spowodowały w Polsce Ludowej budowę wielu elektrowni zawodowych i przemysłowych, a dla zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej wszystkim odbiorcom przystąpiono do intensywnej rozbudowy sieci elektroenergetycznych.

Przez rozbudowę istniejących i budowę nowych sieci łączących ze sobą różne elektrownie uzyskuje się niezawodność dostawy energii i łatwą likwidację zakłóceń, a ponadto umożliwia się wyzyskanie elektrowni pracujących na niskogatunkowym paliwie miejscowym i elektrowni wodnych, które są nieraz z konieczności znacznie oddalone od miejsc zapotrzebowania energii’ elektrycznej.

Energetykę polską w okresie przed wrześniowym charakteryzowało niedostateczne tempo rozwoju w porównaniu z innymi krajami. Przykładem zacofania jest np. zużycie energii elektrycznej, które wynosiło u nas w roku 1937 104 kWh na 1 mieszkańca, w ZSRR 235 kWh, we Francji 436 kWh, w Anglii 509 kWh, w Niemczech 747 kWh. Podstawową cechą charakteryzującą okres przedwojenny było duże zacofanie techniczne energetyki. Przeszło 60% energii elektrycznej wytwarzano w elektrowniach o mocy do 25 MW, a posiadaliśmy tylko cztery elektrownie o mocy przekraczającej 50 MW. Najczęściej stosowano rusztowe kotły o ciśnieniu 15 atmosfer i wydajności do 20 ton na godzinę. W czasie działań wojennych część elektrowni i sieci uległa poważnym zniszczeniom. Przed energetyką

Zostaw komentarz

Archiwa