Samodzielnie pracująca elektrownia

Dla samodzielnie pracującej elektrowni dobowy przebieg obciążeń zalezy od charakteru odbiorców. Np. przy znacznym obciążeniu świetlnym wykres obciążeń jest nierównomierny, ponieważ obciążenie w godzinach wieczornych jest znacznie wyższe od obciążenia w godzinach dziennych. Tak samo letni wykres obciążeń znacznie się różni od wykresu obciążeń zimowych. Jeżeli elektrownia ma poważne obciążenie przemysłowe, to dobowy -wykres obciążeń jest równomierniejszy i obciążenie w zimie nie różni się poważnie od obciążenia w lecie. Im równomierniejsze są wykresy obciążeń’ do bowych, tym lepiej wykorzystane są urządzenia wytwórcze elektrowni’ i większa jest jej sprawność, a niższy koszt wytwarzania energii elektrycznej.

Na rys. 2-6 przedstawiono wykresy dobowych obciążeń elektrowni mocą czynną i bierną. Na ogół szczytowe obciążenia czynne i bierne nie występują w tych samych godzinach, ponieważ w czasie szczjdu obciążenia czynnego elektrownia pracuje z najwyższym współczynnikiem mocy dzięki dużemu udziałowi oświetlenia w szczycie oraz dlatego, że nieczynne są już o tej porze małe zakłady pracujące przy małym współczynniku mocy. Na odwrót D?<5! 1012 M161S

W elektrowniach pracujących głównie na obciążenie przemysłowe szczyty obciążenia występują zwykle w godzinach popołudniowych. Powodują to zakłady przemysłowe pracujące na jedną zmianę. Im więcej zakładów zużywających energię elektryczną pracuje na dwie lub trzy zmiany, tym bardziej wyrównany jest dobowy wykres obciążenia elektrowni i tym lepiej wyzyskane są jej maszyny. Najniższe obciążenie elektrowni występuje w nocy, są to tzw. „doliny nocne“. W tym okresie maszyny elektrowni nie są wyzyskane, a przy dużym spadku obciążenia muszą być częściowo zatrzymywane, co połączone jest z trudnościami ruchowymi i stratami energii występującymi przy ponownym rozruchu urządzeń.

Zostaw komentarz

Archiwa