Mierniki współczynnika mocy

Współczynnik mocy cos

Sc przewodów. Cewki b są złączone ze sobą i umieszczone obrotowo na osi. Do cewek tych przymocowana jest wskazówka przyrządu. Na rys. 4-19 przedstawiono schemat połączeń wskaźnika cos (f. W obwodzie jednej z cewek ruchomych włączony jest duży opór bezindukcyjny R, a w obwodzie drugiej cewki ruchomej – dławik L o dużej indukcyjności, przez co prąd ii jest prawie zgodny z napięciem, a prąd i-> opóźnia się w fazie względem napięcia prawie o 90°. Dzięki takiemu układowi kąt przesunięcia fazowego między prądem i napięciem w obwodzie, w którym wykonujemy pomiar, jest jednoznacznie określony przez kąt wychylenia układu skrzyżowanych cewek, a więc i przez kąt wychylenia wskazówki. Mierniki współczynnika mocy są zwykle skalowane wprost w wartościach cos

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>