Przebieg obciążeń dobowych i rocznych w systemie energetycznym

Warunki pracy elektrowni w ciągu roku najlepiej przedstawia roczny wykres szczytowych obciążeń dobowych (rys. 2-7).

W systemie energetycznym przebieg obciążeń dobowych i rocznych zależy od charakteru gospodarczego zasilanego okręgu. Zależnie ud rodzaju odbiorów na całkowite obciążenie systemu składają się następujące charakterystyczne obciążenia:

– 1. Obciążenie niezmienne przez całą dobę stwarzane przez niektóre zakłady przemysłowe, wodociągi oraz stałe straty w sieciach, np. straty w rdzeniu transformatorów.

– 2. Obciążenia stwarzane przez zakłady przemysłowe pracujące na trzy zmiany.

– 3. Obciążenia stwarzane przez zakłady przemysłowe pracujące na dwie zmiany.

– 4. Obciążenia spowodowane trakcją elektryczną, które są największe rano i popołudniu, a najmniejsze w nocy.

– 5. Obciążenia zakładów przemysłowych pracujących na jedną zmianę.

– 6. Obciążenia drobnych odbiorców oraz oświetlenia zewnętrznego miast i wsi (obciążenia te są bardzo nierównomierne).

– 7. Obciążenia urządzeń potrzeb własnych elektrowni zmieniające się ze zmianą obciążenia elektrowni.

Na rys. 2-8 przedstawiono dobowe wykresy obciążeń systemu energetycznego. Na wykresie tym liczbami od I do 7 oznaczono obciążenia wywołane powyżej wymienionymi siedmioma grupami odbiorów.

Zostaw komentarz

https://alko-maty.pl/alkomat-alp-1.html airmax.pl/internet/slaskie/czestochowa https://www.dyszeprzemyslowe.pl/glowice-myjace/obrotowe
Archiwa
https://www.dyszeprzemyslowe.pl/glowice-myjace/obrotowe