Zasady lokalizacji elektrowni w Polsce Ludowej

Budowa dużych elektrowni wyposażonych w jednostki kotłowe o dużej wydajności i na wysokie ciśnienie i temperaturę) pary oraz w duże jednostki turbinowe znacznie obniża koszty inwestycyjne na jednostkę mocy. Duże elektrownie posiadają ponadto mniejsze zużycie węgla i mniejszą liczbę pracowników na jednostkę mocy zainstalowanej. Plan 6-letni w sposób zdecydowany zerwał z polityką budowy małych nieekonomicznych elektrowni, zwłaszcza zaś elektrowni przemysłowych. Zakłady przemysłowe mają otrzymywać energię z sieci okręgowej zasilanej przez duże elektrownie. Największe elektrownie są budowane przy złożach surowca, a więc na Śląsku, w oparciu o węgiel kamienny i w centrum kraju w oparciu o bogate złoża węgla brunatnego.

Lokalizacja elektrowni uwzględnia ponadto rozmieszczenie ośrodków zapotrzebowania energii, pewność zasilania odbiorców, zwłaszcza ważnych odbiorców przemysłowych, istniejące sieci i linie wysokiego napięcia. Elektrownie wodne dają dużą oszczędność paliwa oraz stanowią cenną rezerwę, łatwą do uruchomienia w przypadku zakłóceń w systemie energetycznym. Rozbudowa energetyki przewiduje w Planie 5-letnim budowę kilku większych elektrociepłowni (Łódź, Poznań, Gdańsk, Bielsko, Nowe Tychy), przez co uzyska się tanią energię elektryczną i wysoką sprawność elektrociepłowni dzięki skojarzonej gospodarce energetycznej.

Zostaw komentarz

Archiwa