Nastawnia elektryczna cz. II

Dla Unii 110 kV przepisy nakazują stosowanie amperomierzy w każdej fazie stosuje się wówczas często amperomierze, zawierające trzy systemy pomiarowe w jednej obudowie. Natomiast dla linii niższych napięć stosowanie waromierzy i watomierzy okazuje się często zbędne i wystarcza tylko jeden amperomierz. Pole 1 jest odwzorowaniem strony 30 kV transformatora sprzęgłowego 30/110 kV w dolnej części umieszczono tu zestaw przycisków i lampek do sterowania i sygnalizacji położenia przełącznika zaczepów tego transformatora. W polu 2 umieszczono odwzorowanie transformatora 30/6 kV do zasilania rezerwowego potrzeb własnych. Pola 6 i 13 przeznaczone są dla prądnic w blokach. Umieszczono tu następujące przyrządy pomiarowe: w najwyższym rzędzie amperomierz i woltomierz dla strony 30 kV transformatora blokowego niższe dwa rzędy zawierają przyrządy dla prądnicy: watomierz, woltomierz, waromierz i trzy amperomierze w dolnym rzędzie znajduje się amperomierz i woltomierz dla obwodu wzbudnicy oraz amperomierz dla odgałęzienia do zasilania potrzeb własnych. Powyższy zestaw przyrządów pomiarowych należy traktować jedynie jako przykład w zależności od potrzeb mogą być stosowane bogatsze lub skromniejsze zestawy.

W dolnej części pól prądnic umieszczono wskaźniki położenia- odłączników szynowych, sterowniki wyłączników po stronie 30 kV i po stronie 6 kV dla zaczepu, samoczynny regulator napięcia, kółko napędu ręcznego regulatora napięcia, gniazdka do klucza synchronizacyjnego i podwójny przycisk dla serwomotoru regulatora turbiny. Są to zasadnicze przyrządy sterownicze i sygnalizacyjne. Zwykle w polu prądnicy umieszczone są jeszcze inne pomocnicze przyrządy jak: sterowanie ręczne i sygnalizacja wyłącznika gaszenia pola, przełącznik dla wyboru ręcznej łub samoczynnej regulacji napięcia, przycisk bezpieczeństwa i in. Przyrządy sterownicze i sygnalizacyjne dla prądnic umieszcza się często na oddzielnych pulpitach, co ułatwia ich obsługę.

Zostaw komentarz

Archiwa
Magazyny do wynajęcia Sękocin