Bezpieczniki wysokiego napięcia – kontynuacja

W bezpieczniku powinno nastąpić zgaszenie łuku powstałego przy przerywaniu prądu zwarciowego bez uszkodzenia rury ochronnej i podstawy bezpiecznika. W zależności od budowy bezpieczniki posiadają różną zdolność wyłączania zwarć i dlatego dla scharakteryzowania bezpiecznika nie wystarczy podanie jego prądu i napięcia znamionowego, a konieczne jest podanie największego prądu wyłączalnego w kA lub największej mocy wyłączalnej w MVA. Bezpieczniki z topikiem w postaci drutu umieszczonego w otwartej rurze porcelanowej mają bardzo małą moc wyłączalną (do 5 MVA przy 5 kV).

Umieszczając topik w środowisku gaszącym łuk osiąga się moce wyłączalne ok. 200 MVA. Buduje się bezpieczniki specjalnej konstrukcji o mocy wyłączalnej do 600 MVA.

Na skutek intensywnego działania środowiska gaszącego, łuk gaśnie, zanim prąd zwarciowy przejdzie przez zero, a nawet zanim osiągnie najwyższą wartość. Rys. 15-36 przedstawia przebieg prądu zwarciowego w ciągu pół okresu przy wyłączeniu przez bezpiecznik. Bezpiecznik dopuszcza wzrost prądu tylko do pewnej określonej wartości, którą nazywamy prądem ograniczonym bezpiecznika. Takie działanie bezpieczników ogranicza termiczne i dynamiczne działanie prądów zwarciowych, co umożliwia oszczędniejsze zaprojektowanie obwodów zabezpieczonych.

Zostaw komentarz

Archiwa