Obserwacja pracy silnika

Od należytej pracy urządzeń potrzeb własnych elektrowni, a zwłaszcza silników, zależy pewność pracy elektrowni i dlatego, czynne silniki powinny być stale obserwowane, aby uniknąć ich przeciążenia, nadmiernego nagrzania, zapylenia oraz zawilgocenia.

Natężenie prądu pobieranego przez silnik nie może przekraczać dopuszczalnego. Dla kontroli obciążenia silnika włącza się w jego obwód amperomierz. Ponieważ obciążenie wszystkich trzech faz silnika jest równomierne, wystarcza jeden amperomierz. Dopuszczalne trwałe natężenie prądu powinno być zaznaczone czerwoną kreską na amperomierzu silnika. Jeśli obciążenie silnika jest większe od dopuszczalnego, to należy go natychmiast odciążyć. Można to uzyskać przez zmniejszenie wydajności napędzanej maszyny (np. przez przymknięcie zaworów lub zasuw) lub też przez zmniejszenie prędkości oblotowej silnika.

W czasie pracy konieczna jest stała kontrola nagrzewania się silnika, polegająca na obserwowaniu termometrów założonych na stałe w różnych częściach silnika. W razie braku termometrów sprawdza się nagrzanie dotykając dłonią kadłuba silnika. Dopuszczalne przyrosty temperatur poszczególnych części silnika ponad temperaturę otoczenia nie przekraczającą + 40 °C podają przepisy PN/E-23 – „Przepisy oceny i badania maszyn elektrycznych“. W tabl. 10-2 zamieszczono dopuszczalne przyrosty temperatur wg tych przepisów. Najwyższą dopuszczalną temperaturę otrzymamy dodając 40 °C do liczb zawartych w tablicy 10-2.

Jeśli silnik pracuje w temperaturze otoczenia wyższej od 40 °C lub też jeśli1 jest chłodzony powietrzem doprowadzonym z zewnątrz o temperaturze wyższej niż 40 °C, to nie wolno go obciążać do wysokości znamionowego natężenia prądu. Obniżenie prądu znamionowego wynosi 10% przy temperaturze powietrza chłodzącego 45 °C, a 35% przy temperaturze 50 °C Np. silnik o prądzie znamionowym 50 A można obciążyć przy temperaturze otoczenia 45 °C tylko do 45 A. Jeżeli natomiast silnik pracuje w temperaturze otoczenia niższej od 40 °C lub też jest chłodzony powietrzem zewnętrznym o temperaturze niższej niż 40 °C, to na każdy stopień obniżenia temperatury można podwyższyć obciążenie silnika o 2/3% w porównaniu ze znamionowym jednak nie więcej niż o 10%. Np. ten sam silnik o prądzie znamionowym 50 A można dodatkowo obciążyć przy temperaturze otoczenia 30 °C o 2i-i 10 = 20/a%,’czyli dopuszczalne przeciążenie silnika wynosi wtedy 3,33 A.

Zostaw komentarz

Archiwa