Typowe konstrukcje dławików

Rozróżniamy dławiki suche i olejowe. Dławiki olejowe stosuje się dla napięć powyżej 35 kV i wykonuje jako napowietrzne. Dławiki suche wykonuje się tylko dla ustawienia w budynkach. W dalszym ciągu zajmiemy się tylko dławikami suchymi jako częściej stosowanymi w elektrowniach. Do izolacji międzyzwojowej stosuje się w dławikach suchych: beton, porcelanę lub drewno nasycone olejem.

W dławikach betonowych uzwojenie wykonane z płaskowników lub linek miedzianych lub aluminiowych usztywnione jest przy po- mocy płyt betonowych. Rys. 15-41 przedstawia w przekroju budowę uzwojenia jednej fazy dławika betonowego Trzy takie elementy ustawione jeden na drugim lub obok siebie stanowią komplet. Do izolacji poszczególnych faz względem siebie i do ziemi1 służą normalne izolatory wsporcze. Widok kompletnego dławika trójfazowego betonowego o pionowym ustawieniu faz podano na rys. 15-42. Rys. 15-43 przedstawia dławik z izolacją porcelanową. Uzwojenie każdej fazy tego dławika składa się z czterech płaskich zwojnic 1 z płaskownika miedzianego z azbestową izolacją między zwój ową. Izolację między poszczególnymi zwojnicami’ i między uzwojeniami poszczególnych faz stanowią przekładki porcelanowe 2 i 3. Całość ściągnięta jest za pomocą krzyżaków 4 ze stali profilowej i czterech cięgien z materiału niemagnetycznego 5.

Kontrola i konserwacja dławików’. Dławiki przeciwzwar- ciowe są urządzeniami bardzo prostymi, nie mają wcale części ruchomych i stanowią element ruchowo pewny. Zasadniczymi częściami składowymi są izolatory wsporcze, przewody nieizolowane i połączenia stykowe. Konserwacja dławików ogranicza się do okresowych oględzin, przy czym należy zwrócić uwagę na stan izolatorów na ewentualne odkształcenia zwojów oraz nagrzewanie się połączeń stykowych, doprowadzających prąd do poszczególnych faz. Przy okresowych remontach należy dławiki starannie oczyścić. Terminy remontów i oględzin dławików są takie same jak szyn zbiorczych. Szczególnie starannej kontroli należy poddać dławiki po wystąpieniu zwarć sprawdzając, czy nie uległy one uszkodzeniu na skutek dynamicznego działania prądów zwarciowych.

Zostaw komentarz

Archiwa
tartak wielkopolska