Kontrola i konserwacja bezpieczników i wyłączników samoczynnych

Wszystkie wkładki topikowe stosowane w instalacjach powinny być kalibrowane i posiadać wyraźne oznaczenie prądu znamionowego. Stosowanie wkładek topikowych odrutowanych jest wzbronione. Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń instalacji, przegrzania przewodów, a nawet pożaru. W codziennych obchodach kontrolnych należy sprawdzać, czy we wszystkich gniazdkach bezpiecznikowych zastosowano właściwe wkładki i czy nie są one odrutowane. W razie stwierdzenia takiego faktu należy niewłaściwe wkładki natychmiast wymienić. Podczas obchodów kontrolnych należy również sprawdzać dotykiem, czy główki bezpiecznikowe nie są zbyt nagrzane, a w razie stwierdzenia zbyt wysokiej temperatury należy zbadać przyczynę nagrzania, którą jest przeważnie przeciążenie obwodu.

W wyłącznikach samoczynnych i stycznikach olejowych należy sprawdzać poziom oleju. Przy oględzinach zewnętrznych wyłączników samoczynnych i styczników suchych należy zwracać uwagę na stan komór gasikowych. Przy remontach wyłączników i styczników należy przede wszystkim zbadać stan zestyków oraz wszelkich części ruchomych. W razie potrzeby należy opalone części zestyków oczyścić albo wymienić. Specjalną uwagę powinno się zwrócić na stan wszystkich części izolujących oraz elementów napędzających. Należy szczegółowo sprawdzić działanie mechanizmów włączających i wyłączających bacząc, czy włączanie i wyłączanie wszystkich faz odbywa się równocześnie. Należy sprawdzić nastawienie i wypróbować działanie wyzwalaczy oraz zestyków pomocniczych, służących do sygnalizacji położenia i blokady wyłączników.

Zostaw komentarz

Archiwa