Wyłączanie odłącznikami, blokada z wyłącznikami

Odłącznik przeznaczony jest tylko do odłączania napięcia, to jest przerywania obwodów, w których nie przepływa prąd. Wyłączanie obciążenia odłącznikami jest zakazane, gdyż doprowadza do powstania nie gasnącego luku, zniszczenia części lub całej rozdzielni i stwarza bardzo poważne niebezpieczeństwo dla obsługi. Najpierw należy przerwać prąd płynący w danym obwodzie otwierając wyłącznik i dopiero po tym można otworzyć odłącznik. Za pomocą odłączników można jednak przerywać niewielkie prądy biegu jałowego transformatorów i linii elektrycznych. Przepisy technicznej eksploatacji elektrowni i sieci zezwalają na wykonywanie odłącznikami następujących czynności wówczas, gdy w otwieranym obwodzie nie ma wyłączników:

– a) włączanie i wyłączanie przekładników napięciowych,

– b) włączanie i wyłączanie prądu ładowania szyn zbiorczych i reszty urządzenia rozdzielczego,

– c) włączanie i wyłączanie prądu jałowego transformatorów o mocy: do 100, kVA przy napięciu 3 kV, do 160 kVA przy napięciu 6 kV, dj włączanie i wyłączanie prądu ładowania linii długości niewiększej niż 10 km przy napięciu niewyższym niż 40 kV oraz prądu ładowania linii kablowej długości niewiększej niż 5 km przy napięciu niewyższym niż 10 kV, jeżeli linia w chwili włączania lub wyłączania nie jest uziemiona.

Celem uniknięcia pomyłek przy operowaniu odłącznikami przepisy eksploatacji zalecają blokowanie odłączników z przynależnymi wyłącznikami w ten sposób, aby można było otwierać i zamykać odłącznik tylko przy otwartym wyłączniku. Przy ręcznych napędach dźwigniowych zarówno odłącznika, jak i wyłącznika blokadę można wykonać sposobem mechanicznym. Przy mechanicznych napędach odłączników sterowanych elektrycznie obwód ich włączenia przeprowadza się przez zestyk pomocniczy wyłącznika zwarty w stanie otwartym wyłącznika. Przy napędzie ręcznym odłącznika za pomocą drążków izolacyjnych stosuje się rygle magnetyczne wchodzące w wycięcia tarczy osadzonej na wale odłącznika, a sterowane przez zestyk pomocniczy wyłącznika. Wycięcia odpowiadają położeniu zamkniętemu i otwartemu odłącznika, a rygiel jest podniesiony i umożliwia uruchomienie odłącznika tylko przy otwartym wyłączniku. Schemat blokady tego rodzaju przedstawia rys. 15-29.

Zostaw komentarz

Archiwa