Rodzaje przewodów stosowanych w instalacjach

W instalacjach niskiego napięcia wykonywanych w budynkach stosujemy przewody izolowane, przewody w odzieży włóknistej oraz kable omówione w rozdz. 24.

W przewodach izolowanych drut lub linka są okryte warstwą gumy oraz warstwami różnych materiałów chroniących przed wpływami zewnętrznymi. Najczęściej stosowane są następujące rodzaje przewodów izolowanych: przewody ogumowane, przewody płaszczowe i przewody kabelkowe.

Przed omówieniem budowy i zastosowania tych przewodów podamy zasady znakownictwa przewodów izolowanych przyjęte przez PNE, przy czym należy zaznaczyć, że znakownictwo jest jednakowe dla przewodów miedzianych i aluminiowych z tym, że przewody aluminiowe posiadają jako pierwszy znak literę A.

– 1. Wielka litera na pierwszym miejscu oznacza rodzaj przewodu, a więc D – drut, L – linka lub też rodzaj przewodu specjalnego, np. K – przewód kabelkowy, P – przewód płaszczowy, O – przewód oponowy.

– 2. Wielka litera na drugim miejscu oznacza rodzaj izolacji, a więc G – guma, P – papier, B – bawełna lub zastosowanie przewodu, np. S – świecznikowy, M – sznur mieszkaniowy, W – sznur warsztatowy, Z – sznur zwieszakowy, P – sznur przemysłowy.

– 3. Mała litera umieszczona za wielkimi literami oznacza warunki, dla których jest przeznaczony przewód: a – przewód odporny na warunki atmosferyczne, c – przewód odporny na działanie ciepła, d – przewód dzwonkowy, w – przewód na wysokie napięcie (liczba podawana za literą w oznacza liczbę kilowoltów). Małą literą oznaczamy również specjalne własności’ przewodu, np. 1 – przewód lekki, g – przewód giętki, e – przewód ekranowany, t – przewód uzbrojony taśmą stalową, u – przewód uzbrojony oplotem. Małą literą oznaczamy ponadto zewnętrzny kształt przewodu: p – przewód plaski, o – przewód okrągły.

Zostaw komentarz

Archiwa