Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Obserwacja pracy silnika

Od należytej pracy urządzeń potrzeb własnych elektrowni, a zwłaszcza silników, zależy pewność pracy elektrowni i dlatego, czynne silniki powinny być stale obserwowane, aby uniknąć ich przeciążenia, nadmiernego nagrzania, zapylenia oraz zawilgocenia.

Read the rest of this entry »

Podgrzewacze wody i powietrza

Spaliny wychodzące z komory paleniskowej mają temperaturę 350 -4- 400 °C. Podgrzewacze wody i powietrza wykorzystują ciepło zawarte w spalinach. Podgrzewacz wody zasilającej wykonuje się z rur żeliwnych lub stalowych, w których przepływa woda. Podgrzewacze żeliwne stosuje się zwykle dla ciśnień do 15 atn, a dla ciśnień wyższych stalowe. Obecnie przy kotłach średnioprężnych, to jest do 40 atn, rozpowszechniony jest podgrzewacz z rur żebrowych ze .specjalnego żeliwa, ułożonych poziomo, a na końcach połączonych odpowiednimi kształtkami w kilka równoległych wężownic. Długość rur wynosi zwykle 1,5, 2 lub 2,5 m, a średnica wewnętrzna 80 mm. Nowoczesne kotły parowe o dużej wydajności wyposażone są w podgrzewacz wody wykonany jako wężownica z rur stalowych o średnicy 30 -4- 40 mm, których końce są zawalcowane lub przypawane do komór zbiorczych.

Read the rest of this entry »

Wytwarzanie energii elektrycznej

Energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach cieplnych i wodnych przesyłana jest liniami wysokiego napięcia do ośrodków jej spożycia i tam przetwarzana na napięcie wymagane przez przemysł i drobnych odbiorców. W życiu gospodarczym energia elektryczna odgrywa rolę zasadniczą. Nie ma dziś zakładu przemysłowego bez silników elektrycznych. W wielu zakładach stosowane są piece elektryczne, a we wszystkich oświetlenie elektryczne. W Polsce Ludowej elektryfikacja miast i wsi rozwija się nadzwyczaj szybko, aby nadrobić przedwojenne zacofanie w tej dziedzinie, uprzyjemnić wypoczynek po pracy i umożliwić korzystanie z bujnie rozwijającego się obecnie życia kulturalnego.

Read the rest of this entry »

Instalacje obwodów wtórnych i pomocniczych – dalszy opis

Przy prowadzeniu przewodów obwodów wtórnych należy dbać o należytą izolaicję przewodów od tablicy i osłon przyrządów, o przejrzyste ich ułożenie w sposób zapobiegający drganiom. Przewody prowadzi się z przodu lub na tylnej powierzchni tablicy w zależności od wykonania i sposobu umocowania zastosowanych przyrządów. Na tablicach przyrządów pomiarowych wskazujących prowadzi się orzewody zawsze po tylnej stronie, natomiast na tablicach przekaźnikowych i licznikowych przyrządy nabudowuje się często na tablicę, a przewody prowadzi się od przodu.

Read the rest of this entry »

Rodzaje przewodów stosowanych w instalacjach cz. II

Przewód ogumowany składa się z żyły miedzianej lub aluminiowej, wykonanej jako drut lub linka, pokrytej dwuwarstwową powłoką gumową owiniętą taśmą nagumowaną i oplecioną nasyconym materiałem włóknistym. Przewody te są wykonywane na napięcie znamionowe 750 V i posiadają przekroje znamionowe: DG – 1 -H 10 mm- ADG – 2,510 mm2, LG – 1 -f- 1000 mm2 ALG 16 -f- 300 mm2

Read the rest of this entry »

Nastawnia elektryczna cz. II

Dla Unii 110 kV przepisy nakazują stosowanie amperomierzy w każdej fazie stosuje się wówczas często amperomierze, zawierające trzy systemy pomiarowe w jednej obudowie. Natomiast dla linii niższych napięć stosowanie waromierzy i watomierzy okazuje się często zbędne i wystarcza tylko jeden amperomierz. Pole 1 jest odwzorowaniem strony 30 kV transformatora sprzęgłowego 30/110 kV w dolnej części umieszczono tu zestaw przycisków i lampek do sterowania i sygnalizacji położenia przełącznika zaczepów tego transformatora. W polu 2 umieszczono odwzorowanie transformatora 30/6 kV do zasilania rezerwowego potrzeb własnych. Pola 6 i 13 przeznaczone są dla prądnic w blokach. Umieszczono tu następujące przyrządy pomiarowe: w najwyższym rzędzie amperomierz i woltomierz dla strony 30 kV transformatora blokowego niższe dwa rzędy zawierają przyrządy dla prądnicy: watomierz, woltomierz, waromierz i trzy amperomierze w dolnym rzędzie znajduje się amperomierz i woltomierz dla obwodu wzbudnicy oraz amperomierz dla odgałęzienia do zasilania potrzeb własnych. Powyższy zestaw przyrządów pomiarowych należy traktować jedynie jako przykład w zależności od potrzeb mogą być stosowane bogatsze lub skromniejsze zestawy.

Read the rest of this entry »

Typowe konstrukcje dławików

Rozróżniamy dławiki suche i olejowe. Dławiki olejowe stosuje się dla napięć powyżej 35 kV i wykonuje jako napowietrzne. Dławiki suche wykonuje się tylko dla ustawienia w budynkach. W dalszym ciągu zajmiemy się tylko dławikami suchymi jako częściej stosowanymi w elektrowniach. Do izolacji międzyzwojowej stosuje się w dławikach suchych: beton, porcelanę lub drewno nasycone olejem.

Read the rest of this entry »

Bezpieczniki wysokiego napięcia – kontynuacja

W bezpieczniku powinno nastąpić zgaszenie łuku powstałego przy przerywaniu prądu zwarciowego bez uszkodzenia rury ochronnej i podstawy bezpiecznika. W zależności od budowy bezpieczniki posiadają różną zdolność wyłączania zwarć i dlatego dla scharakteryzowania bezpiecznika nie wystarczy podanie jego prądu i napięcia znamionowego, a konieczne jest podanie największego prądu wyłączalnego w kA lub największej mocy wyłączalnej w MVA. Bezpieczniki z topikiem w postaci drutu umieszczonego w otwartej rurze porcelanowej mają bardzo małą moc wyłączalną (do 5 MVA przy 5 kV).

Read the rest of this entry »

Napędy wyłączników cz. III

Napędy silnikowe dobrze spełniają swe zadania, pracują szybko i pewnie, nie zajmują wiele miejsca. Napędy te są jednak bardzo złożone, wymagają starannej obsługi i pieczołowitej konserwacji, a niekonserwowane łatwo zawodzą, szczególnie w rozdzielniach napowietrznych.

Read the rest of this entry »

Napędy wyłączników cz. II

Dla łączników pozbawionych zamka stosuje się napędy powietrz- iłania takiego napędu przedstawia rys. 15-21. Napęd składa się z dwóch cylindrów 1 i 2, w których poruszają się tłoki 3 i 4 połączone tło- czyskiem 5 sprzęgniętym z dźwignią napędu 6. Powietrze doprowadzone jest do cylindrów za pośrednictwem trój drogowych zaworów sterowniczych 7 i S uruchamianych zdalnie elektromagnesami 9 i 10. Zawory te odcinając dopływ powietrza do cylindrów łączą je równocześnie z atmosferą.

Read the rest of this entry »

domek drewniany całoroczny
pożyczka przez internet bez zaświadczeń za darmo www.techempokrywy.pl Budowa domów jednorodzinnych domek drewniany całoroczny
Archiwa
Budowa domów jednorodzinnych nigdy nie była taka prosta. Nasza firma zapewnia stały monitoring, doświadczona kadra!