Styki – dalszy opis

Kształt powierzchni styku należy tak dobierać, aby uzyskać łatwo odprowadzanie ciepła wytworzonego przy przepływie prądu roboczego. Przepływ prądu zwarciowego przez styki o znacznej oporności przejścia powoduje nieraz tak duże wydzielanie się ciepła, że metal może ulec stopieniu, a powierzchnie stykowe mogą spoić się ze sobą. Jest to bardzo niebezpieczne dla styków łączeniowych, gdyż w takim przypadku łącznik nie mógłby przerwać obwodu prądowego.

Read the rest of this entry »

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe transformatorów cz. II

Na przeciążenie transformatora reaguje przekaźnik nadmiarowo- -prądowy 1 (rys. 13-16), włączony w jedną fazę. Sygnalizuje on przeciążenia transformatora za pośrednictwem przekaźnika zwłocz- nego 2, nastawionego na czas działania dłuższy od zwłoki czasowej zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego, co ma na celu uniknięcie działania sygnalizacji w przypadkach zwarć.

Read the rest of this entry »

Praca prądnicy przy zmianach napięcia i przy asymetrii obciążeń

Moc turboprądnicy nie ulega zmianie przy zmianach napięcia roboczego w granicach + 5%. Tak więc prądnica może trwale pracować przy napięciu równym 105% napięcia znamionowego z tym jednak, że wtedy może być obciążona tylko prądem równym 95% wartości prądu znamionowego. Dopuszczalna jest również trwała praca prądnicy przy napięciu równym 95% napięcia znamionowego i prądzie równym 105% prądu znamionowego.

Read the rest of this entry »

Postępowanie w czasie zakłóceń

W przypadku poważnych zakłóceń, np. stwierdzenia dymu lub ognia w prądnicy lub silnych wibracji należy natychmiast zatrzymać turbinę i odłączyć prądnicę od szyn zbiorczych.

Read the rest of this entry »

Dopuszczalne przyrosty temperatur w maszynach elektrycznych

Rodzaj uzwojenia oraz część silnika Dopuszczalne przyrosty temperatur przy materiale izolacyjnym rodzaju A (bawełna, jedwab, papier itp.) przy materiale izolacyjnym rodzaju B (mika, azbest itp.)

Read the rest of this entry »

Budowa transformatorów suchych i olejowych cz. II

Aby zmniejszyć straty na prądy wirowe wykonuje się rdzeń z izolowanych blach ze stali stopowej o grubości 0,35 -4- 0,5 mm. W zależności od zawartości krzemu oraz od grubości blachy, stratność jej

Read the rest of this entry »

Mierniki współczynnika mocy

Współczynnik mocy cos

Read the rest of this entry »

Destylacja wody dodatkowej

Opisane wyżej metody chemicznego zmiękczania wody okazują się niewystarczające dla wody dodatkowej, przeznaczonej do uzupełniania strat w obiegu nowoczesnych kotłów wysokoprężnych o dużej wydajności pary z jed- nego metra kwadratowego powierzchni ogrzewanej. Kotły te wymagają zasilania wodą destylowaną. Urządzenia służące do destylacji wody dodatkowej nazywamy wyparkami.

Read the rest of this entry »

Urządzenia z bezpośrednim wdmuchiwaniem

Wadą tego rodzaju urządzeń jest ich złożona budowa, niebezpieczeństwo samozapłonu i wybuchu pyłu w pośrednich zasobnikach oraz duże zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu zaletą natomiast jest duża pewność ruchu.

Read the rest of this entry »

Układy pomiarowe – dalszy opis

W celu pomiaru temperatury rdzeni i uzwojenia stojana ustawia się termometry oporowe w miejscach, w których przewiduje się występowanie najwyższych temperatur. Czujniki mierników temperatury rdzenia są układane na dnie żłobka, a czujniki mierników temperatury uzwojenia są zakładane pomiędzy pręty uzwojenia.

Read the rest of this entry »

Archiwa