Dopuszczalne przyrosty temperatur w maszynach elektrycznych

Rodzaj uzwojenia oraz część silnika Dopuszczalne przyrosty temperatur przy materiale izolacyjnym rodzaju A (bawełna, jedwab, papier itp.) przy materiale izolacyjnym rodzaju B (mika, azbest itp.)

Uzwojenie prądu zmiennego oraz uzwojenie prądu stałego oprócz wymienionych pod 2 pomiar termometrem pomiar oporowy pomiar termometrem pomiar oporowy

W czasie pracy silnika należy również sprawdzać temperaturę wylotu powietrza chłodzącego, ponieważ szybki wzrost tej temperatury (a więc zwiększenie różnicy między temperaturą powietrza u wylotu i wlotu) wskazuje na nienależyte działanie systemu chłodzącego, np. zatkanie otworów wentylacyjnych lub zanieczyszczenie kanałów doprowadzających powietrze. Z tego względu przy silnikach posiadających doprowadzenie powietrza chłodzącego z zewnątrz należy starannie sprawdzać czystość rurociągów powietrznych i szczelność wszystkich połączeń.

Do zadań obsługi’ silników należy kontrola pracy szczotek. Na komutatorze dopuszczalne jest tylko słabe iskrzenie szczotek, a na pierścieniach ślizgowych nie powinny one zupełnie iskrzyć. Ważne znaczenie ma również stała kontrola smarowania łożysk. Pierścienie smarownicze w łożyskach samosmarowanych powinny się obracać spokojnie z równomierną szybkością. Zbyt mała ich szybkość wskazuje na niedostateczne smarowanie, zbyt duża – na za małą ilość oleju w łożyskach. W łożyskach z wymuszonym obiegiem oleju przepływ oleju i jego temperatura powinny być stałe.

Silnik oraz miejsce w jego pobliżu powinny być utrzymywane w czystości. W pobliżu silnika nie powinny się znajdować zbędne przedmioty, takie jak szmaty, czyściwo, kawałki przewodów itp., aby uniknąć dostania się ich do wnętrza silnika. Tak samo w pobliżu ‘silników nie powinno być materiałów palnych, które mogłyby łatwo spowodować powstanie pożaru. Oleje, naftę i benzynę należy przechowywać w stalowych szafkach. Co pewien czas konieczne jest obcieranie silnika szmatą, a w pomieszczeniach zapylonych, np. w młynowni lub kanale żużlowym, należy silniki czyścić z zewnątrz przynajmniej dwa razy w ciągu zmiany.

Obsługa silnika powinna zapisywać wskazania przyrządów pomiarowych, a więc amperomierza i termometrów w terminach ustalonych dla danych silników. Zapiski te należy prowadzić w oddzielnej książce, w której podawane są również godziny uruchamiania i zatrzymywania silników z krótkim wyjaśnieniem ich przyczyn. W książce tej należy również podawać wszelkie nienormalne objawy zauważone w czasie pracy silnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>