Układy pomiarowe – dalszy opis

W celu pomiaru temperatury rdzeni i uzwojenia stojana ustawia się termometry oporowe w miejscach, w których przewiduje się występowanie najwyższych temperatur. Czujniki mierników temperatury rdzenia są układane na dnie żłobka, a czujniki mierników temperatury uzwojenia są zakładane pomiędzy pręty uzwojenia.

W celu pomiaru temperatury powietrza dolotowego do prądnic zabudowuje się po jednym termometrze rtęciowym w każdej tarczy czołowej prądnicy, a w celu pomiaru temperatury powietrza odlotowego instaluje się termometr rtęciowy w kadłubie stojana w strefie najwyższej temperatury.

Do pomiaru temperatury wody dopływającej i odpływającej z chłodnicy powietrza stosuje się przeważnie termometry rtęciowe, a czasem oporowe i1 w tym przypadku wskazania ich należy przekazywać do tablicy pomiarowej prądnicy. Jeśli chłodnica ma kilka sekcji, termometry należy ustawić na odpływach w każdej sekcji w celu umożliwienia kontroli pracy każdej sekcji.

Temperaturę oleju odpływającego z łożysk sprawdzamy termometrami rtęciowymi. Ponieważ temperatura łożysk zbyt wolno wpływa na temperaturę oleju, przepisy zalecają stosowanie termometrów wbudowanych w panewkę i sygnalizujących maszyniście nadmierny wzrost temperatury łożyska.

Zostaw komentarz

Archiwa