Termometry oporowe i termoelektryczne

Zasada działania termometrów oporowych polega na zależności oporności przewodników elektrycznych od temperatury.

Termometr oporowy składa się z czujnika oporowego wykonanego z metalowego drucika umieszczonego w środowisku, którego temperaturę chcemy zmierzyć, z miernika oporności elektrycznej, ze źródła prądu oraz z przewodów łączących czujnik z przyrządem pomiarowym.

Uzwojenia czujników oporowych wykonuje się z platyny (dla pomiaru temperatury od -190 °C do ok. +’650 °C),. z niklu (od – 70 °C do – 250 °C) oraz miedzi (od – 200 °C do + 150 °C).

Rysunek 4-25 przedstawia układ termometru oporowego. Najważniejszą część układu stanowi czujnik oporowy. Składa się on z uzwojenia umieszczonego w osłonie metalowej zakończonej głowicą, w której umieszczone są zaciski. Do zacisków tych są doprowadzone przewody od czujnika oraz przewody łączące głowicę z przyrządem pomiarowym. Do pomiaru oporności stosowane są najczęściej przyrządy magnetoelektryczne, których podziałka jest wyska- lowana wprost w °C. Miernik zbudowany jest tak. jak omomierz z cewkami skrzyżowanymi (patrz rys. 4-24).

Zasadę działania przyrządów termoelektrycznych omówiono w kursie elektrotechniki, do ich budowy stosuje się metale szlachetne i nieszlachetne. Dla pomiaru temperatur do + 1600 °C używamy ogniw termoelektrycznych platynorod – platyna, do + 3000 °C – wolfram – wolframomolibden. Tańsze są ogniwa termoelektryczne z metali nieszlachetnych: do + 1100 °C nikiel – nikielochrom, do 800 °C żelazo -konstantan, do + 350 °C miedź – konstantan. Rys. 4-26 przedstawia układ przyrządów do pomiaru temperatury przy pomocy ogniwa termoelektrycznego. Zimne końce ogniwa ter- moelektrycznego powinny mieć stalą temperaturę, gdyż dla wartości siły termoelektrycznej miarodajna jest m. in. temperatura tych końców. Ponieważ zimne końce ogniwa termoelektrycznego ogrzewają się np. wskutek bliskości kotła, w którym mierzymy temperaturę, a więc w czasie pomiaru ich temperatura jest przeważnie wyższa od temperatury założonej przy cechowaniu miernika i dzięki temu wskazania miernika byłyby za niskie. Aby temu zapobiec, stosuje się przewody kompensacyjne wykonane z dwóch różnych metali. Jeśli konieczne są długie przewody kompensacyjne lub jeśli temperatura otoczenia ich wolnych końców ulega silnym wahanibm, stosujemy termostaty ogrzewane elektrycznie, w których utrzymywana jest stała temperatura i do których doprowadzone są końce przewodów kompensacyjnych.

Zostaw komentarz

pompy ciepła cwu : Oze-market.pl
https://www.extraserwiswozkowwidlowych.pl/slask/serwis-wozkow-widlowych-sosnowiec.php www.dzwigi-kasprzak.pl przetwornik tensometryczny pompy ciepła cwu : Oze-market.pl
Archiwa
przetwornik tensometryczny