Badania i pomiary kontrolne w czasie eksploatacji

Prądnice są kosztownymi urządzeniami i aby uzyskać ich pewną pracę, należy poddawać wszystkie pracujące prądnice systematycznej kontroli, która polega na oględzinach zewnętrznych i wewnętrznych, oraz obserwacji temperatur itp. Kontrola ta nie pozwala jednak na wcześniejsze ujawnienie defektów i dlatego poddaje się prądnice systematycznym badaniom zapobiegawczym.

Jednym z najważniejszych badań jest pomiar oporności izolacji, który w prądnicach nie będących pod napięciem wykonuje się przy pomocy miernika izolacyjności. Należy pamiętać o tym, że wartość oporności izolacji jest pewnym wskaźnikiem zawilgocenia uzwojenia. Przy pomiarach oporności izolacji uzwojeń stojana i wirnika oraz oporności izolacji łożysk i obiegu olejowego używamy miernika z induktorem na napięcie 1000 V, a na napięcie 250 V przy pomiarze izolacji ogniw termoelektrycznych i termometrów oporowych. Pomiar izolacji uzwojenia stojana wykonujemy wraz z kablami, a w prądnicach pracujących w bloku z transformatorem – razem z uzwojeniami’ niższego napięcia transformatora. Pomiary w obwodzie wzbudzenia wykonujemy najpierw dla całego uzwojenia, a po stwierdzeniu, że oporność izolacji jest zbyt mała, mierzymy oddzielnie oporności uzwojeń wirnika turboprądnicy, wirnika wzbudnicy i bocznika wzbudnicy.

W czasie pracy prądnicy mierzymy okresowo oporność izolacji obwodu wzbudzenia woltomierzem na prąd stały. W tym celu mierzymy napięcie Ui i Uj pomiędzy każdym z pierścieni ślizgowych a wałem prądnicy oraz napięcie U pomiędzy pierścieniami ślizgowymi. Oporność izolacji można wtedy określić ze wzoru

Zostaw komentarz

Archiwa