Postępowanie w czasie zakłóceń

W przypadku poważnych zakłóceń, np. stwierdzenia dymu lub ognia w prądnicy lub silnych wibracji należy natychmiast zatrzymać turbinę i odłączyć prądnicę od szyn zbiorczych.

Przy lżejszych zakłóceniach, np. przy spadku próżni, przebiciu izolacji łożysk, maszynista nie zatrzyma turbiny, a tylko zawiadamia nastawnię, że maszyna jest w niebezpieczeństwie. Jeżeli1 wskazania przyrządów pomiarowych są normalne, dyżurny elektryk zawiadamia o tym dyżurnego inżyniera, który musi wyjaśnić przyczynę alarmu i zezwolić na ewentualną dalszą pracę turboprąd- nicy.

Do typowych zakłóceń należy np. zbyt niskie napięcie, wzbudnica przegrzana, zbyt duży prąd wzbudzenia. Przyczyną może być zwarcie jednej lub kilku cewek wirnika prądnicy. Należy wtedy sprawdzić oporność uzwojenia wirnika. Jeżeli istnieje zwarcie, konieczne jest przezwojenie wirnika. Jeśli prądnica nie daje pełnego napięcia, a prąd wzbudzenia jest mniejszy niż normalnie, to przyczyną jest zbyt niskie napięcie wzbudnicy. Jeżeli prądnica nie daje pełnego napięcia, część uzwojenia jest silnie nagrzana, a maszyna „buczy“, przyczyną jest zwarcie jednej lub kilku cewek stojana. Należy wtedy zatrzymać prądnicę i stwierdzić, jakie części uzwojenia są bardziej nagrzane. Prądnicę należy oddać do remontu.

Zostaw komentarz

Archiwa