Urządzenia z bezpośrednim wdmuchiwaniem

Wadą tego rodzaju urządzeń jest ich złożona budowa, niebezpieczeństwo samozapłonu i wybuchu pyłu w pośrednich zasobnikach oraz duże zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu zaletą natomiast jest duża pewność ruchu.

Jako przykład urządzenia do przygotowania pyłu z młynem bezpośrednim służyć może urządzenie z krajowymi1 młynami typu MB przedstawione schematycznie na rys. 3-4. Z zasobnika 1 węgiel dostaje się przy pomocy podajnika 2 do młyna 3. Młyn składa się ze stalowego kadłuba, wewnątrz którego wiruje z dużą prędkością pierścień z masywnymi łopatkami-bijakami, napędzany przez silnik 4. Łopatki te rozbijają cząsteczki węgla oraz działają jak wentylator zasysając przez króciec 5 gorące powietrze lub spaliny i tło cząc mieszankę pyłu i powietrza do przesiewnika 6. Grubsze cząstki węgla są kierowane z powrotem do młyna, a drobny pył wdmuchuje się przez rurociągi 7 bezpośrednio do palników.

W urządzeniach z bezpośrednim wdmuchiwaniem stosuje się młyny o różnej konstrukcji, działające na zasadzie rozbijania lub rozcierania cząstek węgla. Ogólnymi cechami charakterystycznymi urządzeń z młynami bezpośrednimi jest prostota, łatwość regulacji i stosunkowo małe zużycie energii elektrycznej, wadą jest konieczność częstego zatrzymywania młynów dla wymiany części ulegających szybkiemu zużyciu. Zużycie energii elektrycznej na przemiał węgla przy młynach pełnoobciążonych wynosi ok. 15 do 22 kWh/t węgla.

Młyny bębnowo-kulkowe wykazują przy biegu jałowym bez węgla prawie takie samo zapotrzebowanie mocy jak przy pełnym ich obciążeniu węglem i dlatego powinny pracować przy pełnym obciążeniu. Zapotrzebowanie mocy młynów bijakowych jest przy biegu jałowym niewielkie, gdyż moc zużywana jest wówczas tylko na wentylację i pokonanie tarcia w łożyskach. Z tego powodu młyny te dobrze nadają się do pracy przy częściowym obciążeniu.

Urządzenia do przygotowania pyłu powinny być wyposażone w przyrządy pomiarowe ciśnienia i temperatury do kontroli pracy tych urządzeń oraz w napędy umożliwiające ich zdalne sterowanie.

Zostaw komentarz

Archiwa