Budowa transformatorów suchych i olejowych cz. II

Aby zmniejszyć straty na prądy wirowe wykonuje się rdzeń z izolowanych blach ze stali stopowej o grubości 0,35 -4- 0,5 mm. W zależności od zawartości krzemu oraz od grubości blachy, stratność jej

Vs wynosi 0,9 -h 1,6 W/kg przy indukcji 1 -y = 10 000 gausów i czę- stotliwosci prądu 50 herców. Uzwojenia są umieszczone na słupach systemem krążkowym lub cylindrycznym (rys. 8-3 i rys. 8-4). Najczęściej stosowany jest cylindryczny sposób układania uzwojeń.

Uzwojenia transformatorów są wykonywane z miedzi elektrolity! nej okrągłej lub profilowej, a czasem z aluminium. Uzwojenia są izolowane oprzędem bawełnianym lub papierem.

Przy uzwojeniach cylindrycznych uzwojenia górnego napięcia są umieszczone zazwyczaj na zewnątrz uzwojenia dolnego napięcia i są od niego oddzielone tuk-jami izolacyjnymi z bakelizowanego papieru lub też miękkimi tulejami z papieru kablowego.

Pod względem sposobu chłodzenia uzwojeń transformatory dzielimy na suche i olejowe. Transformatorem suchym nazywamy taki, w którym uzwojenia są otoczone powietrzem. Ten typ transformatorów jest obecnie wykonywany tylko dla bardzo małych mocy znamionowych do ok. 300 kVA i dla napięcia do 1 kV. 5

Transformatory su- 3 che wykonuje się tak, aby zewnętrzna powierzchnia uzwojeń była możliwie duża w w stosunku do mocy transformatora. Dzięki temu otaczające powietrze może skuteczniej chłodzić uzwojenia. Zaletą transformatorów suchych jest możliwość łatwej kontroli zewnętrznej oraz prosty sposób wymiany uszkodzonych uzwojeń, a ponadto większe bezpieczeństwo pożarowe.

Zostaw komentarz

Archiwa