Zabezpieczenia odległościowe sieci

Znaczne zwłoki czasowe zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i prądowo-kierunkowych, jak również niemożliwość opanowania przy ich pomocy wybiorczego zabezpieczenia skomplikowanych sieci pierścieniowych spowodowała konieczność zastosowania zabezpieczenia odległościowego, którego zwłoka czasowa zwiększa się samoczynnie w miarę wzrostu odległości pomiędzy miejscem zwarcia, a miejscem zainstalowania zabezpieczenia. Zabezpieczenie, znajdujące się najbliżej miejsca zwarcia będzie miało zawsze zwłokę czasową mniejszą niż wszystkie zabezpieczenia położone dalej. Umożliwia to wybiorcze i szybkie wyłączenie uszkodzonego elementu sieci dowolnie ukształtowanej przy dowolnej liczbie punktów zasilających.

Zasada działania zabezpieczenia odległościowego wyjaśni przykład sieci promieniowej zasilanej dwustronnie (rys. 13-8). Zabezpieczenia wbudowuje się z obydwu stron linii. Przekaźnik odległościowy skonstruowany jest w ten sposób, że zwłoka czasowa jest proporcjonalna do odległości ustawienia zabezpieczenia od miejsca zwarcia. “

W razie zwarcia w punkcie K linii B-C zadziałają więc zabezpieczenia 3 i 4 uszkodzonej linii jako najbliższe miejscu zwarcia. Zabezpieczenia 1 i 6 również zaczną działać, jednak z powodu większej odległości od miejsca zwarcia mogą one zadziałać tylko w przypadku zawiedzenia zabezpieczeń 3 lub 4. Zabezpieczenia 116 stanowią więc w tym przypadku rezerwę dla zabezpieczeń 3 i 4.

Aby uniemożliwić zadziałanie zabezpieczeń 2 i 5 znajdujących się w tych samych odległościach od miejsca zwarcia co zabezpieczenia 3 i 4, zabezpieczenia odległościowe wyposaża się w człony kierunkowe, umożliwiające zadziałanie zabezpieczenia tylko przy przepływie mocy od szyn w stronę linii. W ogólnym przypadku zabezpieczenie odległościowe składa się z następujących członów:

– 1) rozruchowego – nadmiarowo-prądowego mającego za zadanie uruchomienie zabezpieczenia w chwili powstania zwarcia

– 2) odległościowego – mierzącego odległość miejsca zwarcia od miejsca ustawienia zabezpieczenia

– 3) zwłocznego – dającego zwłokę czasową zależną od wielkości zmierzonej przez człon odległościowy

– 4) kierunkowego – umożliwiającego zadziałanie zabezpieczenia tylko przy przepływie mocy w ustalonym kierunku.

Wszystkie człony zabezpieczenia odległościowego dla wszystkich trzech iaz mogą być razem z przekaźnikami pomocniczymi wbudowane we wspólną osłonę tworząc jeden złożony przekaźnik odległościowy albo też zabezpieczenie odległościowe może się składać z poszczególnych przekaźników tworzących razem zespół zabezpieczenia odległościowego.

Szczegółów budowy zabezpieczenia odległościowego nie będziemy rozpatrywać, ograniczymy się jedynie do wzmianki, że działanie jego członów odległościowego, zwłocznego i kierunkowego są oparte na zasadach opisanych w rozdz. 6, działanie zaś członu odległościowego jest oparte na zasadzie elektrodynamicznej lub indukcyjnej.

Zostaw komentarz

https://sprezynytalerzowe.com.pl
https://www.swiat-kobiet.pl/skorzystaj-z-badoo-i-poznaj-nowych-znajomych/ pralki lg kotwy producent https://sprezynytalerzowe.com.pl
Archiwa
kotwy producent