Układy połączeń źródeł prądu z baterią akumulatorów

Rozróżniamy dwa zasadnicze rodzaje pracy baterii, mianowicie pracę przy okresowym ładowaniu i pracę przy stałym podładowy- waniu. Przy okresowym ładowaniu bateria wyładowuje się po pewnym czasie wskutek stałego zasilania odbiorów. W tym czasie urządzenie ładujące jest wyłączone. Ponieważ w każdej chwili może nastąpić zakłócenie w układzie prądu zmiennego, nie można dopuszczać do większego wyładowania baterii niż do 60 lub 70%. W czasie ładowania baterii odbiory powinny być zasilane, umożliwia to podwójna ładownica, która służy do utrzymywania stałego napięcia przy wyładowywaniu baterii oraz do ładowania baterii bez odłączenia jej od szyn zbiorczych.

Napięcie na ogniwach baterii spada podczas wyładowania, wzrasta natomiast w czasie ładowania. Aby nie następowało wahanie napięcia w sieci prądu stałego, musimy przyłączać do szyn zbiorczych sieci prądu stałego odpowiednią liczbę ogniw w zależności od stanu naładowania lub wyładowania baterii akumulatorów.

Na rys. 14-1 przedstawiono uproszczony schemat układu prądu stałego złożony z prądnicy G, baterii’ B oraz ładownicy podwójnej z korbami Pi i P%. Jeśli bateria jest naładowana, a prądnica wyłączona, to za pomocą korby Pi włączamy tyle ogniw, aby na szynach zbiorczych panowało napięcie znamionowe. W czasie wyłado- wania spada napięcie baterii i wtedy przesuwamy korbę Pi w prawo, włączając odpowiednią liczbę ogniw. Dzięki temu utrzymujemy napięcie wymaganej wysokości. Przy ładowaniu baterii przekłada my przełącznik Pa w lewo (pozycja 1) i przez to łączymy prądnicę z baterią.

Zostaw komentarz

Archiwa