Wyzwalacze cz. II

Każdy wyłącznik wyposażony w zamek musi mieć wyzwalacz wybijakowy – krótko wybijak – pracujący w układzie na prąd roboczy. Normalnie przez uzwojenie wybijaka nie przepływa prąd, a działa on pod wpływem impulsu prądowego po zwarciu obwodu przez sterownik lub zestyk przekaźnika.

Dawniej stosowane były również wyzwalacze wybijakowe na prąd ciągły. Cewki tych wyzwalaczy, zasilane z przekładników napięciowych, działają przy zaniku napięcia a zatem w ten sam sposób co zabezpieczenie podnapięciowe. Wyzwalacze tego typu nazywane cewkami zanikowymi wyszły zupełnie z użycia i1 zastąpione są przekaźnikami podnapięciowymi.

Sygnalizacja położenia. Każdy wyłącznik wyposażony jest w mechaniczny wskaźnik położenia zestyków. W wyłącznikach olejowych z napędem ręcznym rolę tę spełnia tabliczka z odpowiednimi napisami przymocowana do wału napędowego wyłącznika. Położenie tej tabliczki nie jest zależne od położenia kola napędowego, Przy wyłącznikach z napędem mechanicznym wskaźnik położenia może być wykonany w najróżniejszy sposób. Zawsze jest to jednak tabliczka z napisem lub symbolem, której położenie zależne jest od położenia zestyków wyłącznika. Tabliczka może być umocowana bezpośrednio na wale wyłącznika lub uruchamiana za pośrednictwem dźwigienek, łańcuszków lub linek Bowdena.

Niezależnie od mechanicznego wskaźnika położenia wyłączniki sterowane zdalnie są wyposażone w przełącznik sygnalizacyjny, który służy do zdalnej sygnalizacji położenia wyłączników. Umieszczenie przełącznika sygnałowego na wyłączniku ekspansyjnym widoczne jest na rys. 15-15. Dalsze szczegóły zastosowania przełączników sygnalizacyjnych podano w rozdz. 19.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>