Rewizja wewnętrzna i zewnętrzna cz. II

W zależności od warunków pracy transformatora konieczne może być częstsze przeprowadzanie rewizji wewnętrznych od przewidzianego w instrukcji eksploatacji. Jeśli np. transformator narażony jest na częste działanie prądów zwarciowych, to wskutek działań dynamicznych wcześniej mogą nastąpić deformacje uzwojeń i w takich przypadkach rewizje wewnętrzne należy przeprowadzać częściej, na podstawie doświadczeń ruchowych. Na odwrót, przy małym obciążeniu transformatora i jeśli nie zdarzają się zwarcia, można zezwolić na dłuższe okresy pracy między rewizjami wewnętrznymi. .

Przed rozpoczęciem rewizji wewnętrznej należy starannie przejrzeć notatki z poprzednich rewizji i specjalnie uwzględnić stwierdzone wówczas usterki, które często się powtarzają. Następnie ustala się zakres rewizji, do którego włącza się zarówno prace wykonywane przy każdej rewizji, jak też i prace specjalne dla usunięcia określonych usterek oraz prace związane z ewentualną rekonstrukcją. Przed rozpoczęciem rewizji konieczne jest również przygotowanie wszystkich przyrządów, materiałów i urządzeń pomocniczych oraz tych części zamiennych, które na podstawie doświadczenia będą zastosowane.

Przy rewizji xoewnętrznej wykonuje się następujące czynności: otwarcie transformatora, podniesienie, wyjęcie i oględziny kadłuba, remont kadłuba (rdzenia, uzwojeń i przełącznika zaczepów), remont pokrywy, konserwatora, rury wydmuchowej, radiatorów, zaworów i izolatorów, remont urządzeń chłodniczych, czyszczenie i w miarę potrzeby malowanie kadzi, sprawdzenie przyrządów pomiarowych, sygnalizacyjnych i zabezpieczających, czyszczenie lub wymiana oleju w razie potrzeby, suszenie transformatora, zamknięcie i1 uszczelnienie transformatora, remont i sprawdzenie kabli, izolatorów wsporczych oraz wyłączników należących do transformatora, pomiary i próby kontrolne, przyłączenie transformatora.

Zostaw komentarz

Archiwa